Prospectus

nl en

Europa in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd

In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (700-1700) voltrok zich een aantal fundamentele veranderingen in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en de drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. In de minor Europa in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd worden deze veranderingen belicht vanuit diverse disciplines. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan discussies en denkwijzen uit het moderne onderzoek. Zie verder onder Meer info.

Minimum/maximum aantal deelnemers: 50
Studiegidsnummer minor: 5000MGSEMN
Nummer studieactiviteit: 1018

Minor

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Panorama van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd 5
Grote Boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd 5

Kies een cursus buiten je eigen opleiding:

General History of the Early Modern Period (AGN) 5
The Burgundian Low Countries 5
Introduction to Painting, Sculpture, Printing and Drawing 1400-1800 5
Nederlandse literatuur en cultuur van de Middeleeuwen 5
Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature 5
medieval paleography 5
Early-modern Dutch manuscripts 5
Rhetoricians and Rhetorician Art 5
Introduction to Medieval Art and Architecture 400-1300 5

Tweede semester

Transmissie en transformatie van cultuur in Europa en de Islamitische wereld, 800-1700 10

Kies een cursus buiten je eigen opleiding

Nederlandse literatuur en cultuur van de Gouden Eeuw en de Verlichting 5
Introduction Medieval History (MG) 5
Philology 2: Introduction to Old English Language and Literature 10
Lecture Course Visual Arts 1400-1800: Art and Culture in the Dutch Golden Age (17th Century) 5
Gotisch 5
Eighty Years of War. New perspectives on the Dutch Revolt 5
Science and Religion in the Latin Middle Ages 5
Golden texts from the Renaissance 5
Philology 6: Middle English Literature and Culture 5
Ridders op reis. Queesten in de Middelnederlandse Artur-epiek 5

More info

Minor: voor Leidse studenten geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ec
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands
Voor meer informatie: Keuzeruimte
Coördinator: M.H. Porck MPhil
Informatie: M.H.Porck of 071 527 1611
Aanmelding: via uSis

Alle studenten volgen Panorama van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (5 EC, niveau 200), Grote Boeken uit de literatuur van de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd (5 EC, niveau 200) en Transmissie en transformatie van cultuur in Europa, 800-1700 (10 EC, niveau 300). Deze hoorcollegereeksen zijn speciaal voor de minor ontwikkeld en worden door docenten van verschillende disciplines gegeven. De colleges zijn ook als afzonderlijke keuzeonderdelen te volgen.

Minimum/maximum aantal deelnemers: 5/50

Inschrijving

U kunt zich inschrijven voor deze minor via uSis.
Studiegidsnummer minor: 5000MGSEMN
Nummer studieactiviteit: 1990

Omschrijving

In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (700-1700) voltrok zich een aantal fundamentele veranderingen in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en de drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. In de minor Europa in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd worden deze veranderingen belicht vanuit diverse disciplines. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan discussies en denkwijzen uit het moderne onderzoek.

In het eerste semester volg je twee collegereeksen: Panorama van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd en Grote boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Beide onderdelen worden getoetst met een schriftelijk tentamen.

In het tweede semester volg je de collegereeks Transmisssie en transformatie van cultuur in Europa en de Islamitische wereld, 800-1700. Dit college sluit je af met een werkstuk.
Daarnaast biedt het keuzepakket een rijk palet aan keuzeonderwijs op het gebied van geschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuur en filosofie.