Prospectus

nl en

Gotisch

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen verdere toegangseisen.

Beschrijving

Inleiding in het Gotisch in historisch-vergelijkend perspectief, dus in vergelijking met de andere Indo-Europese talen. Het Gotisch is de oudste van de Germaanse talen. We kennen het met name uit de Bijbelvertaling van bisschop Wulfila uit de vierde eeuw. Het eerste deel van het college behandelt de klank- en vormleer van het Gotisch en schetst hun ontstaan vanuit de Indo-Europese prototaal. Tijdens de tweede helft van het college wordt een stuk uit de Gotische bijbel gelezen.

Leerdoelen

  • Inzicht in de taalstructuur van het Gotisch

  • Elementaire leesvaardigheid

  • Inbedding van het Gotisch binnen het ruimere kader van het Germaans en het Indo-Europees

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studiebelasting

5 EC = 140 uur, waarvan 28 college, 70 uur voorbereiden college, 42 uur voorbereiden tentamen.
Geen tussentijdse toets

Toetsing

schriftelijk tentamen

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het tentamen herkansen.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard

Literatuur

De syllabus met de inhoud van de lessen en de bibliografie zal kort voor het begin van de cursus via Blackboard beschikbaar gemaakt worden.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Aanmelden voor A la Carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte

Contact

Bij de docent