Prospectus

nl en

Het lerende brein (2) : Implicaties voor leren en onderwijs

Course
2014-2015

Toegangseisen

Er zijn geen formele ingangsvoorwaarden voor dit vak, maar het is gerelateerd aan Het Lerende Brein 1. Wanneer je dit vak niet gevolgd hebt is het nuttig de leesmaterialen bij dit vak te bestuderen.

Verplicht differentiatievak voor Bachelorstudenten Pedagogische Wetenschappen met differentiatie Onderwijsstudies.

Keuzevak voor studenten Pedagogische Wetenschappen en andere Bachelorstudenten.

Beschrijving

Voortbouwend op Het lerende brein (1) Cognitieve en neuropsychologische factoren, zullen in deze cursus cognitieve en neurologische aspecten van specifieke onderwijs-relevante en leeractiviteiten zoals lezen, rekenen en probleem-oplossen worden behandeld. Elk van deze activiteiten komt aan de orde tegen de achtergrond van de algemene cognitieve en neurologische structuren en principes zoals die in Het Lerende brein (1) zijn besproken. Daarbij besteden we aandacht aan de processen die tot succes leiden maar ook aan processen die vaak tot falen leiden. Om tot pedagogisch verantwoorde diagnoses en interventies te komen is het belangrijk diepgaande kennis te hebben van de mechanismen van succesvol en falend functioneren.

In deze cursus worden implicaties van de bevindingen van cognitief en neurowetenschappelijk onderzoek voor de onderwijs- en leerpraktijk besproken. Daarbij wordt bestaand onderzoek behandeld maar staat ook het door de student zelf uitwerken van implicaties centraal.

Onderwerpen die in deze cursus onder andere ter sprake komen:
1. Begrijpend lezen
2. Rekenen
3. Basis taalvaardigheden
4. Opbouw van kennis en revisie van misconcepties
5. Probleem-oplossen.

Leerdoelen

Eindtermen:
1. Vakinhoud
1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.
1.2 De bachelor heeft kennis van de geschiedenis en ontwikkeling van de pedagogische wetenschappen.

 1. Methoden en technieken van onderzoek
  2.1 De bachelor heeft basiskennis van en inzicht in de gangbare methoden en technieken van pedagogisch onderzoek, met inbegrip van de hoofdfases van wetenschappelijk onderzoek.

 2. Academische Vaardigheden
  3.1 Het verzamelen van wetenschappelijke literatuur, kritisch bezien ervan, vaststellen van de relevantie en samenvatten van de kern.

 3. Professioneel Gedrag
  4.2 Is in staat om met begeleiding kennis van het vakgebied te verdiepen en verbreden

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Per college: 45 minuten hoorcollege en 45 minuten artikel (review)bespreking.
Gastsprekers, video, opdrachten, presentaties.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Ward, J. (2010). The Students Guide to Cognitive Neuroscience (2nd ed.). New York, NY: Psychology Press.

Aanvullende literatuur wordt op Blackboard bekend gemaakt minimaal twee weken voor aanvang van de cursus.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact

Neem bij vragen over de cursus contact op met Anne Helder MSc.