Prospectus

nl en

Mentoraat 2: Argumenteren & debatteren

Course
2014-2015

Toegangseisen

Deze cursus is een verplicht onderdeel van het tweedejaarsprogramma BA Afrikaanse Talen en Culturen.

Beschrijving

Hoe laat jij je overtuigen? Weet je het verschil te maken tussen goede en slechte argumenten? Ben je in staat om drogredenen herkennen en er adequaat op te reageren? In dit mentoronderdeel college leer je op een elementair niveau standpunten en argumenten te herkennen, analyseren en te gebruiken.

Leerdoelen

  • Studenten maken op een elementair niveau kennis met het analyseapparaat van argumentatietheorie.

  • Studenten ontwikkelen vaardigheid in argumentatieve analyse en beoordeling op een elementair niveau.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.
De hoorcolleges vinden plaats in de eerste twee weken van blok 2. LET OP: Het rooster van de hoorcolleges en werkgroepen kan per week verschillen. Uitgebreide informatie over het programma en het rooster wordt beschikbaar gemaakt via de Blackboard.

Onderwijsvorm

  • 2 × 2 u. hoorcolleges

  • 2 × 2 u. werkgroepen

Studielast

  • geen studiepunten = 0 EC

  • 2 × 2 u. hoorcollege

  • 2 × 2 u. werkgroepen

  • Voorbereiding opdrachten: 2u.

Toetsing

Verplichte aanwezigheid en actieve deelname

Blackboard

Het programma en de opdrachten staan op Blackboard

Literatuur

Speciaal voor dit onderdeel ontwikkelde syllabus met leerstof en oefeningen.

Aanmelden

Inschrijving via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte and Contractonderwijs

n.v.t.

Contact

Mw. Dr. H. Jansen
Dhr. Dr. M.F.J. Baasten