Prospectus

nl en

Security en Organisatie

Course
2014-2015

Omschrijving

In deze cursus leer je kennis maken met security zoals die toegepast wordt in organisaties. Je stapt in de rol van een security manager in een fabrieksomgeving en wordt geconfronteerd met handleidingen, analysemethoden, aanwijzingen en crises die je als security manager kunt tegenkomen. Terwijl je al doende ervaringen opdoet die een security manager ook tegen komt worden academische vaardigheden aangereikt om het werk efficiënter te maken en informatie op de juiste manier door te geven. De werkmethoden zijn gebaseerd op het centrale model voor de SSJ minor: het security systeem namens Talbot.
Er is een werkomgeving ontworpen waarvan je de rol als security manager op je neemt. De beschrijving van die omgeving bestaat uit een procesbeschrijving van een kantoorgebouw waarin ICT applicaties worden gehuisvest, compleet met beschrijving van een terrein en locatie. Deze onderdelen samen zijn het bedrijf dat wordt beveiligd. Deze fabriek vormt het kader voor vertalingen van en naar de praktijk van security management.

Er wordt gebuik gemaakt van het het SSJ basisboek SRMBOK.
Talbot, J. & Jakeman, M. (2008) Security risk managemement body of knowledge, Risk management institution of Australasia limited, Carlton South.

Leerdoelen

Leerdoelen In deze cursus maakt de student kennis met het werkgebied van de security manager. Hierbij is aandacht voor inhoudelijke onderwerpen, de context, en naar vertalingen tussen praktijk en theorie. Deze zijn ondergebracht in de volgende leerdoelen:

 • Kennis maken met de taken en verantwoordelijkheden van een security manager

 • Security-analysetechnieken gestructureerd toepassen

 • Kritische keuzes maken voor security problemen en die helder onderbouwen en communiceren

 • Actuele security onderwerpen vertalen naar operationele omgeving en vice-versa

 • academische vaardigheden ontwikkelen voor security analyse en communicatie.

Docent

Dr.ir. C. van Gulijk
Beheerseenheid: Techniek, Bestuur & Management
Afdeling: Safety and Security Science
Telefoon: +31 (0)15 27 89287
Kamer c1.070 (TU Delft)

Onderwijsvormen

Deze cursus bestaat uit een collegeblok van vier uur per week. Er wordt uitgegaan van voorbereiding op het college.
Het hoorcollege geeft de belangrijkste leerstof op hoofdlijnen en geeft ruimte voor gastsprekers.

De colleges bestaan uit 3 onderdelen.

 • actualiteit

 • kennisoverdracht

 • uitreiken en bespreken van opdrachten.

Er worden vijf schriftelijke opdrachten gemaakt om een verdieping in het werkgebied te bewerkstelligen. De belasting per opdracht is 12 uur.

Er zijn vijf ‘impromptu’ meldingen. Via SMS of mail wordt een melding gedaan over ‘acute’ problemen op de fabriek en wordt een advies gevraagd. Deze vallen geheel buiten de colleges en er wordt een tijdig antwoord verwacht (varierend van binnen 2 uur tot binnen 12 uur). Een van de meldingen vindt in het weekend plaats en een van de meldingen s’nachts. De opdrachten brengen onder de aandacht dat het werkgebied security een 24-urs proces is.

Studiemateriaal

 • Talbot, J. & Jakeman, M. (2008) Security risk management body of knowledge, Risk management institution of Australasia, Carlton South.

Toetsing

Additionele documenten uitgereikt tijdens werkcolleges.
Wijze van toetsen Het eindcijfer is gebaseerd op drie onderdelen:

 • een schriftelijk examen (50%)

 • beoordeling van vijf werkcollege opdrachten (samen 35%)

 • beoordeling van reactie op vijf meldingen (samen 15%)

 • voor alle onderdelen dient tenminste een 6 te worden gehaald om de curus succesvol te kunnen afronden.

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard. Deze cursus is in Blackboard beschikbaar vanaf uiterlijk maandag 1 september aanstaande.

Inschrijven

Alleen mogelijk voor de gehele minor SSJ ,via USIS

Rooster

Het rooster voor de minor is nog niet beschikbaar.