Prospectus

nl en

Security, Safety and Justice

Let op: maximum aantal Leidse deelnemers op dit moment vastgelegd op 50.

Waarom wordt er zo veel over security gesproken? Wat is veiligheid en hoe gaan we daar mee om? Wat is de relatie tussen veiligheid en justitie? Wat kunnen we doen om de veiligheid te verbeteren? In de media wordt dagelijks aandacht besteed aan deze vragen. Dat maakt het onderwerp een belangrijk onderwerp wat wetenschappelijke verdieping verdient. Deze minor geeft je een wetenschappelijke kennisbasis om deze vragen beter te begrijpen, en je de gelegenheid te geven om je horizon te verbreden naar actuele thema’s in onze samenleving.

De kennisbasis wordt aangereikt is bij uitstek multidisciplinair. Voor een goede aansluiting met bestaande onderzoeksgebieden wordt gewerkt met drie thema’s:
Security – beveiliging
Safety – veiligheid en
Justice – rechtvaardigheid.

Deze thema’s zijn gekozen omdat ze aansluiten bij wetenschappelijke werkgebieden. Security sluit aan bij de onderzoeksgebieden criminologie, (anti-)terrorisme en veiligheidswetenschappen; Safety is direct gelieerd met veiligheidswetenschappen wat zowel technische als sociologische aspecten bevat; en Justice sluit aan bij juridische wetenschappen. Er is kennis uit al deze gebieden nodig om veiligheidsproblemen goed te kunnen begrijpen. Dat maakt de SSJ minor een multidisciplinaire opleiding die technische en niet-technische onderwerpen combineert.

Om in dit brede spectrum van kennisgebieden te kunnen voorzien is een samenwerking tussen de TU Delft en de Universiteit Leiden tot stand gebracht op de locatie Campus Den Haag. De Universiteit Leiden draagt voornamelijk bij op het juridisch vlak, criminologie en terrorisme en de TU Delft draagt bij op het vlak van technische risicoanalyses en systeemanalyses. Deze samenwerking is in de afgelopen jaren effectief gebleken in het adresseren van dit multidisciplinaire onderwerp.

Programma 2014-2015

De minor is opgebouwd uit 6 vakken van elk 5 ECTS en heeft een looptijd van 1 semester. Het semester is opgedeeld in twee blokken van 8 weken. In elk blok worden 3 vakken gegeven.

Startcongres

De start van deze minor wordt ingeluid met een congres in de eerste week van september 2014. Studenten volgen workshops van (security) professionals, en alle docenten presenteren hun vak.

Opzet en doelgroep

De minor heeft een interdisciplinaire opzet en wordt gegeven door docenten van de faculteit Campus Den Haag in samenwerking met docenten van de TU Delft, met als onderwijslocatie Campus Den Haag. De minor staat open voor alle universitaire studenten, maar sluit het meest aan bij sociale en natuurwetenschappelijke en studies Rechten, Geschiedenis, en Filosofie. Er wordt gestreefd naar een evenwaardig aantal deelnemers uit Leiden en Delft. Indien er nog plaatsen over zijn, worden ook studenten uit andere universiteiten nog toegelaten.

Inschrijving

  • Leidse studenten kunnen zich vanaf 1 mei t/m 15 augustus 2014 inschrijven voor deze minor (via USis 6000MSSJN). Leidse studenten dienen zich tevens apart voor elk vak van de minor aan te melden in Usis. Het maximum aantal deelnemers is 50.

  • Universitaire studenten die niet aan de Universiteit Leiden studeren (en zich niet hebben ingeschreven via de TU Delft) kunnen zich vanaf 15 augustus 2014 aanmelden bij de studieadviseur. Deze studenten kunnen alléén deelnemen indien het maximum van 50 deelnemers niet is bereikt (dit is vaak wel het geval). HBO-studenten kunnen dus niet deelnemen aan deze minor.

Contact

Locatie

De Security, Safety and Justice minor wordt normaal gegeven op de locatie van de Universiteit Leiden/Campus Den Haag boven het centraal station (13de verdieping Stichthage, ingang in de centrale hal van het station). Deze locatie is provisioneel, maar in elk geval gaan de sessies door in Den Haag.

Eindtermen

De minor Security geeft je inzicht in veiligheidsvraagstukken waar je in de krant over leest: terroristische dreiging, criminaliteit, integrale veiligheid en stabiliteit. Je krijgt inzicht in de veiligheidsvraagstukken waar je in de krant over leest doordat je basiskennis en analyse technieken krijgt aangereikt aan de hand van de drie thema’s: Security – Beveiliging; Safety – Veiligheid; Justice – Recht

De inzichten en analyses worden toegepast op actuele onderwerpen, bijvoorbeeld in de transportsector, kritieke infrastructuur en ICT beveiliging.

Na afronding van deze minor hebben studenten:

  • Toepasbare basiskennis van Security, Safety & Justice problematiek,

  • Kennis van basis-analysetechnieken voor SSJ die ze kunnen toepassen in realistische situaties,

  • Kunde om op basis van een analyse van de risico’s technische en organisatorische oplossingen te ontwikkelen voor het beheersen van risico’s voor SSJ,

  • Het vermogen een relatie te leggen tussen de geleerde inzichten en methoden in hun eigen vakgebied,

  • Een SSJ onderwerp diepgaand geanalyseerd.

Rooster

Het rooster voor deze minor is te vinden op de website:

  • “http://campusdenhaag.leidenuniv.nl/bestuurskunde/nieuws/rooster.html”

Minor SSJ 2014-2015

Course EC Semester 1 Semester 2
Security en Organisatie 5
Law and Security 5
Researching Crisis and Security Management 5
Security en Techniek 5
Security Integratieproject 5
Terrorism and Counterterrorism 5

Overgangsregeling SSJ-minor

Overgangsregeling SSJ-minor

Alle behaalde vakken van de minor Security Safety and Justice uit 2013-2014 mogen meegenomen worden naar collegejaar 2014-2015. Alle resterende vakken dienen dan nog gehaald te worden, om de minor af te ronden.
Let op: Het vak Veiligheid en Crisissituatie wordt in 2014-2015 niet meer aangeboden. Hier voor in de plaats komt het vak Recht en Veiligheid. Studenten die Veiligheid en Crisissituatie in 2013-2014 hebben gehaald, kunnen dit vak ook meenemen en hoeven Recht en Veiligheid dus niet te volgen.