Prospectus

nl en

Kind en Jongere

Course
2014-2015

Beschrijving

In het blok Kind en Jongere komen de meest voorkomende en de meest relevante klinische presentaties in de kindergeneeskunde aan de orde. De onderwerpen zijn gegroepeerd in thema’s:

 • Neonatale problemen

 • Ontwikkelingsstoornissen

 • Afwijkende groei en/of puberteit

 • Dysmorfien

 • Afwijkend gedrag

 • Huidafwijkingen

 • Benauwdheid en hoesten

 • Hartgeruis en cyanose

 • Bleekheid en blauwe plekken

 • Buikklachten

 • Koorts en recidiverende infecties

Doel

Na het volgen van het blok Kind en Jongere

 • is de student in staat de meest voorkomende klinische presentaties op de kinderleeftijd te herkennen en een differentiaal diagnose en behandelplan hierbij op te stellen

 • is de student bekend met gebruikelijke transitie- en voedingsproblemen van de pasgeborene

 • is de student in staat veel voorkomende gedragsproblemen op de kinderleeftijd als zodanig te herkennen

 • kan de student een basaal dysmorfologisch onderzoek bij het kind met aangeboren afwijkingen uitvoeren en aan de hand hiervan een plan van aanpak hiervoor opstellen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, responsiecolleges, klinische patiënt presentaties en werkgroepen. Tevens is er een blokoverstijgend symposium met de verloskunde.

Toetsing

Toetsing vindt plaats middels een multiple-choice tentamen.