Prospectus

nl en

Eerste jaar

Eerste jaar

Inleiding

In het eerste jaar van de Master wordt op een geïntegreerde manier gekeken naar zieke mensen. Uitgangspunt is de levensloop van de mens. Ook is er aandacht voor maatschappij en gezondheid en voor de context van medisch handelen. De Vroege Praktijk Contacten worden gecontinueerd. Het blok- en lijnonderwijs gaan halverwege het jaar over in een reeks klinische stages, de zogenaamde co-assistentschappen. Vakomschrijvingen van deze co-schappen staan beschreven in jaar 2.

Hoewel de Wetenschapsstage eigenlijk geprogrammeerd is voor het derde jaar Master geven sommige studenten er toch de voorkeur aan om deze te volgen direct na het blok- en lijnonderwijs van jaar 1 Master.

Naast dit blok- en lijnonderwijs, moet ieder jaar een voortgangstentamen behaald worden, dat bestaat uit vier toetsen. Meer informatie over de VGT vind je op Blackboard.

Algemene informatie

De jaarcoördinator van jaar 1 is Prof. Dr. J.J.M. van Roosmalen
Roosters onderwijsprogramma
Aanvullende informatie over Geneeskunde op de onderwijswebsite
Inhoudelijke informatie op de blackboard module van het betreffende blok/lijn.

Course EC Semester 1 Semester 2
Keuzevak master 4
Voortplanting en seksualiteit 4
Kind en Jongere 7
De Oudere 4
Praktische Onderzoeksvaardigheden 4
Veel Voorkomende Problemen 4
Context Medisch Handelen 4
Lijn Klinisch Onderwijs jaar 1 3
Vroege Praktijk Contacten jaar 1 (master) 2
Voortgangstoets 2

Tweede jaar

Tweede helft jaar een, jaar twee, de coschappen

Inleiding

Halverwege het eerste jaar wordt gestart met klinische stages, de zogenaamde coschappen. Het coschappentraject duurt anderhalf jaar.
Er zijn elk jaar 25 startmogelijkheden, iedere twee weken. Voor de instroom is een speciale procedure. Deze vind je op de onderwijswebsite

Er moet een keuze gemaakt worden tussen de coschappen Oogheelkunde en Keel-, Neus- Oorheelkunde!

Naast de coschappen moet ook deze jaren een Voortgangstentamen gehaald worden, dat bestaat uit vier toetsen. Meer informatie over de VGT vind je op Blackboard.

Locatie van de coschappen

De coschappen worden gevolgd op de afdelingen van het LUMC, in met het LUMC geaffilieerde ziekenhuizen en enkele andere ziekenhuizen en praktijken en instellingen, waaronder:

 • Bronovo ziekenhuis (Den Haag)

 • Curium (Leiden)

 • Diaconessenhuis (Leiden)

 • Groene Hart ziekenhuis (Gouda)

 • Haga ziekenhuizen (Den Haag)

 • Medisch Centrum Haaglanden (Den Haag)

 • Parnassia (Den Haag)

 • Rivierduinen (Leiden, Leidschendam, Oegstgeest, Voorhout, Alphen ad Rijn)

 • Rijnlandziekenhuis (Leiderdorp)

 • Reinier de Graaf Ziekenhuis

 • Langeland Ziekenhuis

 • en anderen

Toetsing

De toetsing tijdens de coschappen gebeurt d.m.v. een beoordeling op basis van directe observatie en feedback door de begeleider ter plaatse. Daarnaast moeten ook de Voortgangstoetsen worden afgelegd (zowel in jaar 1 als in jaar 2).

Algemene informatie

De jaarcoördinator van jaar 1 en 2 is Mw. Drs. M.W. Ottenhoff
Roosters coschappen
Aanvullende informatie over de instroom in de coschappen en de opleiding Geneeskunde vind je op de onderwijswebsite van het LUMC.

Course EC Semester 1 Semester 2
ALCO 4
Coschap Dermatologie 6
Coschap Inwendige Geneeskunde 13
Coschap Heelkunde 10
Coschap Neurologie 8
Coschap KNO 6
Coschap Oogheelkunde 6
Coschap Psychiatrie 8
Coschap Gynaecologie en Verloskunde 10
Coschap Sociale Geneeskunde 3
Coschap Huisartsgeneeskunde 6
Voortgangstoets 2

Derde jaar

Derde jaar

Inleiding

Het derde jaar bestaat in elk geval uit de Semi-artsstage. De bedoeling daarvan is dat de inmiddels gevorderde co- assistent of semi-arts leert zelfstandig te werken. Daarbij horen de Centrale Onderwijs Momenten.
Verder bestaat het derde jaar uit een Wetenschapsstage voorafgegaan door een blok Praktische Onderzoeks Vaardigheden. Ten slotte is er in het derde jaar 10 weken vrije ruimte die naar eigen keuze gebruikt kan worden voor een uitbreiding van de semi-artsstage en/of de wetenschapsstage, of voor een extra keuzecoschap. Je hebt in dit jaar dus zeer veel mogelijkheden het programma naar eigen inzicht en voorkeur in te vullen. Je kunt je daarbij ook al richten naar jouw voorkeur voor een vervolgopleiding, met als optie misschien vrijstellingen in het programma van deze vervolgopleiding.

Algemene informatie:

Meer informatie over semi-artsstage en wetenschapsstage de blackboard modules van de betreffende onderwijsonderdelen
Informatie over de opleiding Geneeskunde op de onderwijswebsite

Course EC Semester 1 Semester 2
Wetenschapsstage 20-34
Semi-artsstage 20
Keuze-coschap 10
COM-dagen 2
Voortgangstoets 2