Prospectus

nl en

Lijn Klinisch Onderwijs jaar 1

Course
2014-2015

Beschrijving

Organisatie

De Lijn Klinisch Onderwijs (LKO) in jaar 1 master bestaat uit 8 Vroege Praktijk Contacten ( VPC’s) en een aantal verplichte LKO-werkgroepen, die in de reguliere onderwijsblokken worden georganiseerd.

De VPC’s worden uitgevoerd in kleine groepjes van 2 á 4 studenten onder leiding van een tutor. De VPC’s worden ingeroosterd op de lijndag van het studiejaar namelijk de donderdag. Voor de VPC’s geldt een aanwezigheidsplicht en het volgen ervan wordt gewaardeerd met 3 ECTS-punten.
Er is een uitgebreidere beschrijving voorhanden, die elke student en docent voorafgaande aan de start van het VPC-traject ontvangt.

Doel

De verplichte werkgroepen worden gegeven in de volgende blokken: VS, KenJ (2), GA, VVP en CMH. Ze heten LKO4 werkgroepen. Ze worden geïntegreerd in de blokken gegeven. Alle zes dienen gevolgd te worden.

De leerdoelen van de VPC’s zijn om de studenten te laten kennismaken met de praktijk van het dokter-zijn en om hen in staat te stellen om de basisvaardigheden aan te leren op het gebied van medische communicatie en het uitvoeren van lichamelijk onderzoek. Zij hebben deze vaardigheden al opgedaan en geoefend in de LKO-werkgroepen van jaar 2 en 3 bachelor. Zij moeten leren omgaan met hun kennis, vaardigheden, emoties en ook met hun beperkingen in deze fase van de studie. Communicatievaardigheden en attitudevorming, kortom het laten zien van een professionele houding tegenover patiënten, supervisoren en anderen, die in het zorgproces een rol spelen is een essentieel onderdeel van de VPC’s.

Onderwijsvorm

VPC’s en werkgroepen.

Toetsing

Vaardigheidstoets en beoordeling van de VPC’s.