Prospectus

nl en

Vroege Praktijk Contacten jaar 1 (master)

Course
2014-2015

Doel

In het derde jaar bachelor en eerste jaar master worden in het kader van het lijnonderwijs Vroege Praktijk Contacten (VPC’s) georganiseerd. Tijdens deze VPC’s maken de studenten in kleine groepen van 2 á 4 studenten kennis met de praktijk van de kliniek. De studenten gaan onder begeleiding van een ervaren docent naar een patiënt en oefenen het opnemen van de anamnese en het verrichten van lichamelijk onderzoek in een realistische omgeving. Tevens kunnen als onderdeel van de VPC’s besprekingen worden bijgewoond.

In totaal worden in het derde jaar bachelor en eerste jaar master 10 tot 11 VPC’s gehouden.

In jaar 3 zullen 2 á 3 VPC’s worden georganiseerd vanaf januari; voor een deel in de regionale verpleeghuizen en huisartspraktijken en voor een deel in het LUMC.

Verder worden in jaar 1 master 8 VPC’s georganiseerd op de donderdag. Deze vinden plaats in het LUMC of in de affiliatieziekenhuizen.

De leerdoelen van de VPC’s zijn om de studenten te laten kennismaken met de praktijk van het dokter-zijn en om hen in staat te stellen om de basisvaardigheden aan te leren op het gebied van medische communicatie en het uitvoeren van lichamelijk onderzoek. Zij hebben deze vaardigheden al opgedaan en geoefend in de LKO-werkgroepen van jaar 2 en 3 bachelor. Zij moeten leren omgaan met hun kennis, vaardigheden, emoties en ook met hun beperkingen in deze fase van de studie. Communicatievaardigheden en attitudevorming, kortom het laten zien van een professionele houding tegenover patiënten, supervisoren en anderen, die in het zorgproces een rol spelen is een essentieel onderdeel van de VPC’s.

Onderwijsvorm

Vroege praktijk contacten.

Toetsing

Beoordeling van deze VPC’s.