Prospectus

nl en

Keuze-coschap

Course
2014-2015

Beschrijving

Het Keuze-coschap bestaat uit 2 perioden van 5 weken of 1 periode van 10 weken. Deze tijd kan door de student naar eigen inzicht ingezet worden voor verdere ontwikkeling. De tijd kan besteed worden aan verlenging van Wetenschapsstage of Semi-artsstage, of aan verdere oriëntatie door een ander Keuze-coschap te volgen.

Leerdoelen

De student schrijft een eigen leerplan, waarin samen met de stagebegeleider de leerdoelen geëxpliciteerd worden.

Onderwijsvorm

Werkplekleren, mede afhankelijk van gedane keuze kunnen andere onderwijsvormen een rol spelen.

Toetsing

Toetsing wordt beschreven in het leerplan en bestaat in ieder geval uit een eindbeoordeling.

Literatuur

Afhankelijk van keuze en in overleg met stagebegeleider.

Contact

Eigen begeleider, Blackboard en afdeling Coschappen