Prospectus

nl en

Wetenschapsstage

Course
2014-2015

Beschrijving

Een wetenschappelijke stage is toegesneden naar de student toe waarbij hij persoonlijk wordt begeleidt in het doen van wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat de student wetenschappelijke literatuur leert vinden, kritisch lezen, samenvatten en eventueel presenteren. De essentie van de stage is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en dit objectief samenvatten. De student leert om het onderzoek vast te leggen in journalen die van dag tot dag worden bijgehouden. Hierbij wordt hij continu gesteund door de supervisor. Vaak zijn er technieken die de student zelf moet opzetten, evalueren en toepassen in het eigen onderzoek. De student leert om objectief en logisch te redeneren. Voor deze stage moet de student de bacheloropleiding hebben afgesloten en het blok Praktische Onderzoeks Vaardigheden met een positief resultaat te hebben afgerond. De stage kan zowel binnen als buiten het LUMC gelopen worden als ook aan buitenlandse universiteiten en instituten. Stages kunnen worden verricht op een breed scala van wetenschappelijke onderwerpen. Een wetenschappelijke stage wordt verricht onder supervisie van een ervaren wetenschapper.

Leerdoelen

De student leert in de eerste plaats hoe je een projectaanvraag schrijft. Tijdens de stage leert de student hoe wetenschappelijk onderzoek verricht wordt. Hij leert experimenten duidelijk vastleggen en de resultaten te analyseren. Ook leert de student een eindverslag schrijven en een presentatie te geven over het werk. Daarnaast leert de student omgaan met een supervisor en anderen die op hetzelfde of andere wetenschappelijke projecten van de afdeling werken.

Onderwijsvorm

Een wetenschappelijke stage is toegesneden op de student toe waarbij hij persoonlijk wordt begeleidt in het doen van wetenschappelijk onderzoek. In de praktijk betekent dit dat de student wetenschappelijke literatuur leert vinden, kritisch lezen, samenvatten en eventueel presenteren. De essentie van de stage is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en dit objectief samenvatten. Hij leert om het onderzoek vast te leggen in journalen die van dag tot dag worden bijgehouden. Hierbij wordt de student continu gesteund door de supervisor. Vaak zijn er technieken die de student zelf moet opzetten, evalueren en toepassen in het eigen onderzoek. De student leert om objectief en logisch te redeneren. De student leert wetenschappelijke publicaties op het gebied van de stage op te zoeken, te bestuderen en samen te vatten. Dit zijn vaak publicaties in wetenschappelijke tijdschriften.

Toetsing

Tijdens en aan het eind van de stage wordt de student beoordeeld op een vast aantal criteria en aan de hand hiervan krijgt de student een eindbeoordeling van de stage. Toetsing omvat het schrijven van een verslag en het geven van een presentatie van het onderzoek voor de afdeling. De student dient het stageverslag in bij de Wetenschapsstagecommissie die de beoordeling onafhankelijk van de directe supervisor beoordeelt. Tenslotte wordt een eindoordeel vastgesteld.

Literatuur

Recente publicaties in review artikelen op het desbetreffende vakgebied

Contact

Informatie over wetenschapsstages is te vinden op BlackBoard. Indien nodig kan contact worden opgenomen met het Directoraat Onderwijs en Opleidingen.