Prospectus

nl en

populaire Genres in Latin American Culture

Course
2014-2015

Toegangseisen

Niet van toepassing (aanbevolen Spaans B2+ en C1).

Beschrijving

Dit vak zal gericht zijn op de populaire genres – detective, gothic, melodrama – zowel in de heersende populaire cultuur (muziek, comics, telenovelas) als in de marginale artistieke producties (cinema, literatuur, theater). Het doel van deze cursus is het gebruik en de effecten van de genres in specifieke werken te analyseren.

Leerdoelen

Toepassing begrippen van de algemene en Latijns-Amerikaanse literatuurwetenschap en Culturele Analyse bij de analyse van Spaans-Amerikaanse culturele uitingen.
Het presenteren en schrijven van culturele analyses
Kritisch leren lezen en denken
Het oefenen van mondelinge en schrijftelijke presentaties en discussies in het Spaans

Rooster

Collegerooster LAS (1e semester derde jaar)

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Voor een vak van 5.0 EC is het 140 uur, waarvan:
26 c.u. colleges
13 c.u. extra voorbereiding colleges(films)
30 uur voorbereiding presentatie en werkstuk 71 uur lectuur en studie (7 blz x uur = +/- 500 blz).

Toetsing

Deelname discussies werkcolleges: 20%”van de cijfer
Mondelinge presentatie van een analyse: 20% van de cijfer
Presentatie van eigen analysevoorstel: 30 % van de cijfer
Werkstuk: 40% van de cijfer.

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het collegerooster, het tentamenrooster, studiemateriaal en eventuele wijzingen in het programma.

Literatuur

Bibliografía

  • Documenten op Blackboard en:

  • La Cucaracha, film van Ismael Rodríguez (1948-1950)

  • Volver, film van Pedro Almodóvar (2006)

  • Amores Perros, film van Alejandro González Iñárritu ( 2000)

  • El beso de la mujer araña, roman van Manuel Puig (1976)

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het UniversitairStudenteninformatiesysteem. uSis Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte

Contact

Prof.dr. Luz Rodríguez Carranza