Prospectus

nl en

Modelleren (TU Delft)

Course
2014-2015

Doelstelling
Het vertalen van een praktische probleemstelling naar een wiskundig model, het oplossen van dit model en het interpreteren en valideren van de modelresultaten.

Inhoud
Modelleren 1 bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft een mathematisch-fysisch probleem en wordt gedaan in groepjes van twee studenten (liefst een student uit Delft en een student uit Leiden). Het tweede deel gaat over een optimaliseringprobleem en wordt gedaan in projectvorm in groepen van vier studenten.

Na het volgen van dit vak is de student in staat om een eenvoudig wiskundig model te maken van een praktisch probleem, een oplossing hiervan te geven en de oplossing te valideren.

LET OP: je moet je voor de twee delen apart inschrijven in uSis met studiegidsnummers 40811MDLAT en 40811MDLBT.

Dit vak wordt in Delft gegeven.

Onderwijsvorm
Project, practicum
Voorkennis
Analyse 1, Lineaire Algebra 1, Caleidoscoop
Vervolgvakken
Modelleren en Simulatie, 2e jaar
Vakcode TUD
TW1050A (1e deel;), TW1050B (2e deel)
Tentamen
Verslag(en)

Links
Blackboard TUD

Gedetailleerdere vakbeschrijving deel 1

Gedetailleerdere vakbeschrijving deel 2