Prospectus

nl en

Keuzevak

Course
2014-2015

Als keuzevak bij de propedeuse Wiskunde is elke combinatie mogelijk van vakken die aan een Nederlandse universiteit worden aangeboden van in totaal tenminste 6 EC, met dien verstande dat de gekozen vakken naar het oordeel van de examencommissie niet substantieel met al gevolgde of nog te volgen vakken in de bacheloropleiding mogen overlappen.

De keuze is geheel vrij. Deze vaken worden vaak gekozen: