Prospectus

nl en

Optimalisering (Besliskunde 1)

Course
2014-2015

Inleiding optimalisering, convexiteit. Lineair optimaliseren: Simplexmethode, dualiteit.Primaal-duaal algrotime. Netwerkoptimalisering: kortste pad, max flow, bomen, matroiden. Geheeltallig programmeren: Totaal unimodulaire matrices, Branch-and-bound, Gomorysneden. Complexiteit. Bendaderingsalgoritmen. Inleiding stochastische optimalisering.

Tentaminering
Schriftelijk tentamen plus huiswerk
Verplichte literatuur
Christos H. Papadimitriou, Kenneth Steiglitz. “Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity. Dover Publications, Inc. Mineola, NY, 1998. Paperback.
Vakcode TUD
TW2020
Voorkennis
Lineaire Algebra 1, Analyse 2
Onderwijsvorm
Hoorcollege/oefeningen + huiswerk in groepen van 2 studenten.
Contacturen
4 uur per week

Links
Blackboard TUD
Course Base TUD