Prospectus

nl en

Besliskunde A

Course
2014-2015

Dit vak is een voortzetting van het tweedejaarscollege Besliskunde 1. Een aantal andere mathematische beslissingsproblemen komt aan de orde. Het vak is zeer geschikt voor studenten die later als wiskundige in de praktijk werkzaam willen zijn. De opzet van Besliskunde A en Besliskunde B is iets anders dan voorgaande jaren. Besliskunde A behandelt onderwerpen uit de stochastische besliskunde, en Besliskunde B uit de combinatorische optimalisering. Het vak kan voor 6 of 10 ECTS worden gedaan. Een selectie uit de volgende onderwerpen wordt behandeld: 1. Speltheorie (tweepersonen nulsomspel; bi-matrix spelen; cooperatieve spelen). 2. Markovketens in discrete tijd (limietgedrag) 3. Vernieuwingstheorie 4. Markovketens in continue tijd (transient en stationair gedrag; reversibiliteit en uniformisatie) 5. Wachttijdtheorie (formules van Little, PASTA, netwerken van wachtrijen) 6. Markov Beslissingsketens 7. Simulatie

Aantal college-uren
Wekelijks 4 uur college, waarin de stof met voorbeelden en opgaven wordt behandeld.
Tentaminering
Huiswerk (50%) en schriftelijk, deel open boek, tentamen (50%)
Verplichte literatuur
Collegedictaat vanaf begin september beschikbaar en ook te downloaden van onderstaande webpagina
Extra informatie
De weekplanning is vanaf begin september te zien op onderstaande webpagina

Links
webpagina college