Prospectus

nl en

Besliskunde B

Course
2014-2015

Dit vak is een voortzetting van het tweedejaars college Besliskunde 1. en kan voor 6 of 10 ECTS worden gedaan. Het kan onafhankelijk van Besliskunde A gevolgd worden in zowel het tweede als het derde jaar. In Leiden gaat Besliskunde B nog maar 1 keer per 2 jaar gedoceerd worden (in Delft is er een jaarlijkse variant van Besliskunde B die op hoofdlijnen dezelfde onderwerpen behandelt), dus op deze manier is het toch mogelijk Besliskunde B in Leiden te volgen. In het voorjaar van 2014 kan het vak daarom slechts als reading course worden gedaan. Daartoe is er een uur per week ingeroosterd als vragenuur. Besliskunde A behandelt onderwerpen uit de stochastische besliskunde, Besliskunde B uit de combinatorische optimalisering. Het vak is zeer geschikt voor studenten die later als wiskundige in de praktijk werkzaam willen zijn. Een selectie uit de volgende onderwerpen wordt behandeld: 1. Dynamische programmering (stochastisch en deterministisch) 2. Grafentheorie (bomen, Euler- en Hamiltongrafen) 3. Combinatoriek en enumeratie (tellen van grafen, principe van in- en exclusie, Burnside’s lemma, theorie van Polya) 4. Netwerkoptimalisatie 5. Project planning 6. Knapzak problemen 7. Scheduling problemen 8. Lineaire modellen (unimodulariteit, transportprobleem, toewijzingsprobleem) 9. Robuuste programmering

Tentaminering
Huiswerk (50%) en schriftelijk, deel open boek, tentamen (50%)
Literatuur
Collegedictaat vanaf begin januari beschikbaar en ook te downloaden van onderstaande webpagina
Extra informatie
De weekplanning is vanaf begin januari te zien op onderstaande webpagina

Links
Webpagina college