Prospectus

nl en

Orientatie op onderwijs

Course
2014-2015

Deze cursus is een oriëntatie op de mastertrack Mathematics and Education. Studenten die niet de hele minor willen volgen kunnen deze oriëntatiecursus doen om zo een beter beeld te krijgen van hun mogelijkheden in het
onderwijs. Een stage in het onderwijs maakt deel uit van deze oriëntatie. Deelnemers krijgen een theoretische basis (over leermateriaal en het leren van leerlingen) die erop gericht is om voldoende handvatten te geven
om enkele specifieke docententaken uit te voeren. Het betreft bijvoorbeeld het ontwikkelen van leermateriaal (passend bij het nieuwe programma of passend bij samenhang en afstemming tussen de bètavakken) en het
begeleiden van leerlingen (bij bijvoorbeeld projecten, praktische opdrachten of profielwerkstuk of het herhalen/oefenen van leerstof). Dit alles in samenspraak met de docenten en de school.
Deze oriëntatie vindt een maal per jaar plaats. Een drietal bijeenkomsten op het Iclon vinden plaats op maandagen of vrijdagen. De stage op school vindt plaats in overleg met de begeleidende docenten op school.

Tijd
Oktober t/m december

Toetsing en verslag
De beoordeling vindt plaats aan de hand van een schriftelijk verslag met daarin een uitwerking van de opdrachten van het Iclon, een beschrijving van de uitgevoerde taken en opgedane ervaringen en de zelfgemaakte
leermaterialen.