Prospectus

nl en

Lecture Course Visual Art and Photography: Visual Culture in the 19th and 20th Century

Course
2014-2015

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In de hedendaagse beeldende kunst zijn vele voorbeelden te vinden van kunstwerken die zich op het grensvlak bevinden tussen Kunst en alledaagse beeldcultuur. De grensoverschrijding vindt bijvoorbeeld plaats door het gebruik van media die voor velen vooral uit het dagelijks leven bekend zijn, zoals fotografie. Daarnaast worden in kunstwerken thema’s en beelden uit de commerciële reclame- of filmwereld, journalistiek, en uit wetenschappen zoals sociologie, (al)chemie en techniek gebruikt. Door kunstwerken soms letterlijk op te laten gaan in het dagelijks leven, zijn zij bovendien vaak niet herkenbaar als kunst.

Het wordt steeds moeilijker om te definiëren wat nu precies kunst is. Door te spelen met kenmerken die vroeger als karakteristiek werden beschouwd voor Kunst of beeldcultuur stellen kunstenaars het traditionele onderscheid tussen hoge kunst en lage cultuur ter discussie. De discussie over de grens tussen Kunst en beeldcultuur lijkt actueel, maar in de wereld van de fotografie speelde deze discussie al vanaf haar oorsprong in het midden van de 19de eeuw.

De cursus is opgedeeld in twee delen die vanuit aanvullende perspectieven het thema van deze collegereeks behandelen. Het eerste deel (6 colleges in blok 1 met afsluitend tentamen) betreft debatten uit de geschiedenis van de fotografie (1839-heden). In het tweede deel (6 colleges in blok 2 met afsluitend tentamen) wordt nadruk gelegd op kwesties in de hedendaagse kunst.

Leerdoelen

  • Ten opzichte van het niveau van de propedeuse Kunstgeschiedenis verdiepte kennis en verdiept inzicht in de verschillende aspecten van de moderne beeldende kunst, met speciale aandacht voor het medium fotografie.

  • Uitgebreide kennis van de kunstproductie in het West-Europese en Noord-Amerikaanse cultuurgebied in de periode van 1800 tot heden.

  • Kunnen reflecteren op de maatschappelijke en culturele betekenis van beeldende kunst, fotografie en andere (recente) media in de visuele kunsten.

  • Inzien hoe je als wetenschapper met grenzen kunt omgaan, of deze nu elementen in de kunstwerken zelf betreffen of het gebruik van andere wetenschappelijke begrippen en methoden bij de analyse van kunstwerken.

  • Voortbouwend op de als exemplarisch bedoelde colleges, begrijpen hoe je in eigen onderzoek en papers te werk zou kunnen gaan.

Rooster

  • Vrijdag 15-17 uur (concept)

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

24 uur: Deelname colleges (2 uur p.w. x 12 weken)
24 uur: Voorbereiding colleges (doornemen collegestof / PowerPoints)
40 uur: Voorbereiding toetsen (samenvattingen/schema’s maken)
48 uur: Literatuurstudie (240 pp à 5 pp/uur)
04 uur: Tentamens (2×2 uur)
—-
140 uur

Toetsing

  • Deeltoets 1 (50%): schriftelijk tentamen met open vragen

  • Deeltoets 2 (50%): schriftelijk tentamen met open vragen

Compensatie: het gemiddelde over de beide deeltoetsen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Voor elke deeltoets moet minimaal het cijfer 5.0 behaald worden.
Herkansing: één herkansing per onvoldoende deeltoets.

Blackboard

Actuele informatie, rooster, collegemateriaal, etc. wordt via Blackboard aangeboden.

Literatuur

  • Reader-teksten op Blackboard.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Mw Dr. H.F. (Helen) Westgeest of Mw Drs. M.A. (Tineke) de Ruiter

Opmerkingen

N.v.t.