Prospectus

nl en

Ontwikkelen van krachtige leeromgevingen

Course
2015-2016

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Krachtige leeromgevingen betrekken de leerling bij het leerproces. Leerlingen die worden onderwezen in een krachtige leeromgeving nemen kennis niet passief tot zich, maar zijn actief bij hun eigen leerproces betrokken. Zij verwerken informatie dieper, zijn beter in staat tot transfer en zijn meer gemotiveerd. In deze cursus zal naast het theoretisch gefundeerde 4C/ID-model voor instructieontwerp aandacht worden besteed aan, onder meer, theorie over motivatie en over informatieverwerking.
Centraal in deze cursus staat de vraag hoe theorie weloverwogen kan worden toegepast in de praktijk. Naast theoretische verdieping is er in deze cursus dan ook ruimte voor studenten om zelf de vertaling te maken naar een praktische uitvoering als zij aan de slag gaan met het ontwerpen van een krachtige leeromgeving voor een opdrachtgever.

Leerdoelen

Studenten die deze cursus volgen krijgen inzicht in:
1. Verschillende onderwijskundige theorieën die ten grondslag liggen aan het concept van krachtige leeromgevingen;
2. De ontwikkeling van krachtige leeromgevingen;

De volgende eindtermen van de Bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen zijn van toepassing op dit onderdeel:

 1. Vakinhoud
  1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.

 2. Academische Vaardigheden
  3.1 Het verzamelen van wetenschappelijke literatuur, kritisch bezien ervan, vaststellen van de relevantie en samenvatten van de kern.
  3.4 Correct schriftelijk rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.

 3. Professioneel Gedrag
  4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.
  4.2 Is in staat om met begeleiding kennis van het vakgebied te verdiepen en verbreden.
  4.5 Toont in de samenwerking met anderen (respondenten, collega’s, cliënten) verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, respect en communicatieve vaardigheid.
  4.6 Kan anderen feedback geven en omgaan met feedback van anderen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges (met verplichte deelname) en zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

 • Groepsopdracht, met individueel deel en individuele verantwoording

 • Tentamenvragen

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Van Merrienboer, J. G. & Kirschner, P. A. (2012). Ten steps to complex learning. A systematic approach to Four-Component Instructional Design. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

 • Verschillende artikelen die op Blackboard bekend gemaakt zullen worden.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

De coördinator van dit vak is dr. K. Stroet