Prospectus

nl en

Inleiding Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek

Course
2015-2016

Beschrijving

Wat maakt een onderzoek wetenschappelijk? Uit welke fases is een wetenschappelijk onderzoek opgebouwd? Wat is de rol van theorie binnen sociaal wetenschappelijk onderzoek? Hoe kunnen we de complexe realiteit reduceren tot concepten die systematisch bestudeerd kunnen worden en hoe kunnen we deze concepten meten? Welke technieken zijn er beschikbaar voor het verzamelen van data?

De cursus bestuurskundig onderzoek is een inleiding tot de fundamenten van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Het vak laat studenten kennis maken met wat de ‘ambacht’ van hun discipline is. We besteden aandacht aan de methoden van onderzoek en het empirische onderzoeksproces in ruime zin; het formuleren van doelstellingen en onderzoeksvragen, het zoeken en beschrijven van onderzoeksliteratuur, causaliteit, het gebruik van theorie, onderzoeksdesigns en de ethische aspecten van onderzoek. Aan de hand van voorbeelden uit bestuurskundig onderzoek behandelen we de verschillen en overeenkomsten tussen kwalitatieve en kwantitatieve wetenschappelijke benaderingen.

Leerdoelen

*inzicht krijgen in de belangrijkste keuzestappen in het sociaalwetenschappelijk onderzoek; *het begrijpen van de rol van theorie en het bouwen van wetenschappelijke modellen; *herkennen van diverse onderzoeksmethoden die gebruikt worden bij sociaal wetenschappelijk onderzoek; *kritisch leren omgaan met publicaties en mediaberichten die gebaseerd zijn op sociaalwetenschappelijk onderzoek; *aan het einde van de cursus is de student in staat om een kleine schrijfopdracht uit te voeren.

Rooster Wordt nader bekend gemaakt door het OSC.

Onderwijsvorm Hoorcollege, werkgroepen, zelfstudie

Studielast Totale studielast 140 uur, waarvan: *Hoorcollege (7 weken x 2 uur) = 14 uur *Werkcollege (7 weken x 2 uur) = 14 uur *Overig = 2 uur *Toetsing = 5 uur *Zelfstudie = 105 uur voorbereiden van colleges/werkgroepen, bestuderen van literatuur, maken van opdrachten enz.

Toetsing

Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van de volgende onderdelen: *Tussenopdracht – 15% van het eindcijfer *Eindopdracht – 25% van het eindcijfer *Eind-tentamen – 60% van het eindcijfer

Om het vak succesvol te halen dienen studenten voor alle onderdelen een voldoende te halen (minimum cijfer 5,5), compensatie is niet mogelijk. Studenten dienen bij de eerste kans een cijfer tussen 3 en 5,5 te halen om de onderdelen te mogen herkansen.

Blackboard Blackboard zal uiterlijk twee weken voorafgaand aan het begin van de cursus beschikbaar zijn.

Literatuur Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden Zodra bekend wordt deze informatie ingevuld door het OSC.

Contact P.E.A. v.d. Bekerom MSc (Petra), E: p.e.a.van.den.bekerom@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen Overige informatie die hierboven niet gevraagd is maar u wel graag kwijt wil.