Prospectus

nl en

Bestuurskunde: Economie, Bestuur en Management

Welkom bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. De opleiding bestuurskunde is een internationaal georiënteerde, academische studie, die gericht is op de kernvraagstukken van het openbaar bestuur.

Binnen het Instituut Bestuurskunde bieden wij twee bachelortracks aan, namelijk:

Economie, Bestuur en Management (EBM) is een gecombineerde track van Bestuurskunde én de economische afdeling van de juridische faculteit. Je bestudeert zowel de wereld van het openbaar bestuur als die van de economie. Zoek je de uitdaging? Ben je maatschappelijk betrokken? Dan is EBM de bachelortrack voor jou! In deze opleiding bestudeer je actuele problemen zoals het oplossen van de financiële crisis, het betaalbaar houden van de pensioenen en besturen van de banken. Telkens kijk je met een bestuurskundige en een economische blik naar deze thema’s. Die combinatie van kennis is uniek.

Rooster 2015-2016:

Het rooster voor 2015-2016 kunt u vinden onder “links”- hier rechts op dit scherm.

Introductiebijeenkomsten

Welkomstdag Bestuurskunde

Maandag 31 augustus: welkomstdag
13.30 uur Ontvangst in de hal van New Babylon Meeting Center
14.00 uur Welkomstwoord Bachelorcoördinator dr. Rik de Ruiter
14.15 uur Introductiecollege door Jelmer Schalk
15.00 uur Met docentmentor en werkgroep naar de Schouwburgstraat 2
15.15 uur Kennismaking met docentmentor en werkgroep
16.00 uur Groepsfoto maken voor de Schouwburgstraat
16.15 uur Borrel in Debatcafé met optioneel rondleiding door het faculteitsgebouw
18.00 uur Einde programma

Naast de welkomstdag op 31 augustus worden jullie ook verwacht op:

Dinsdag 8 september: 13.00 – 14.00
Praktische zaken ( Usis/informatie studieadviseurs/examencommissie)

Dinsdag 15 september: 13.00 – 14.00
Studeren aan de universiteit – wat wordt er van studenten verwacht?

Dinsdag 22 september: 13.00 – 14.00
De Bachelor bestuurskunde in vogelvlucht + haal alles uit je studie wat er in zit (stages, honours, buitenland)

Aanwezigheid bij de introductie bijeenkomsten is verplicht. Voor lokaties zie link Roosters (rechterzijde pagina) of ZRS

Zie ook Wegwijzer BSK (bestand rechterzijde)

Propedeuse EBM

De bachelortrack Bestuurskunde: EBM berust op een aantal pijlers waaronder Bestuurskunde, Organisatie & Management en Economie.

Course EC Semester 1 Semester 2
Introductieprogramma Bachelor Bestuurskunde
Mentoraat Bestuurskunde Ba1

Blok 1

Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Inleiding Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek 5
Economische Kijk op Organisaties (BSK Den Haag) 5

Blok 2

Politicologie 5
Onderzoeksontwerp 5
Introductory Economics 5

Blok 3

Organisatietheorie 5
Introduction to Law (PA The Hague) 5
Beleidseconomie (BSK Den Haag) 5

Blok 4

Statistiek 5
Publiek Management: theorie en advies 5
Economie, Bestuur en Management I: integratief project markt en overheid (BSK Den Haag) 5

Tweede jaar EBM

In het tweede jaar van Bestuurskunde: EBM staat verdieping van economische en bestuurskundige thema’s centraal. Daarnaast wordt in het kernvak ‘Economie, Bestuur en Management: Project Bedrijfsmatig werken’ de kennis en inzichten die je inmiddels hebt verworven met elkaar geïntegreerd. In dit vak doe je ook onderzoek.

Course EC Semester 1 Semester 2
Mentoraat Bestuurskunde Ba2

Blok 1

Foundations of Public Administration 5
Management and Performance 5
Public Sector Economics 5

Blok 2

Kwantitatief Onderzoek 5
European Union Politics and Policy 5
Accounting and Financial Reporting (PA The Hague) 5

Blok 3

Constitutional and Administrative Law 5
Socio-Economic Policy: Theory and Institutions 5
Financieel Management in de Publieke Sector (BSK Den Haag) 5

Blok 4

Politieke Filosofie en Openbaar Bestuur 5
Socio-Economic Policy: Empirical Analyses 5
Economie, Bestuur en Management II: Integratief project bedrijfsmatig werken in de publieke sector (BSK Den Haag) 5

Derde Jaar EBM

In het eerste semester van het derde jaar hebben studenten de mogelijkheid de vrije keuzeruimte te vullen met keuzevakken, minor, stage of studeren in het buitenland. In het tweede semester schrijven studenten hun Bachelorscriptie.

Studenten die in februari 2016 willen beginnen met hun master hebben de mogelijkheid de Bachelorscriptie in het najaar van 2015 schrijven.Neem hierover contact op met de studieadviseur. Bachelorstudenten die in het voorjaar hun scriptie schrijven worden in het najaar over de ingangsvoorwaarden geïnformeerd.

Course EC Semester 1 Semester 2
Vrije Keuzeruimte 30
Comparative Government in International Perspective 5
Introduction to International Relations and Organizations 5
Analyse van Sociaal-Economisch Beleid (BSK Den Haag) Overgangsregeling 5
Bachelorproject 15
Philosophy of Science 5
Ethiek 5

Overgangsregelingen

Course EC Semester 1 Semester 2
Comparative Government in International Perspective (transitional arrangement) 5
Beleid 1 (overgangsregeling) 5
Organisatie en Management en (overgangsregeling) 5
European Economic Integration (overgangsregeling) 5
Analyse van Sociaal-Economisch Beleid (BSK Den Haag) Overgangsregeling 5
Decision Making and Rational Choice (Transitional arrangement) 5

Keuzevakken Bestuurskunde

Voor niet-bestuurskundestudenten biedt het Instituut Bestuurskunde keuzevakken aan. Via Usis kunnen studenten zich hiervoor aanmelden.

NB: Keuzevakstudenten volgen alleen hoorcolleges en geen werkgroepen!

De actuele lijst met keuzevakken van Instituut Bestuurskunde.

Na je bachelor

Masters

Als je bij het Instituut Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden een bachelordiploma hebt gehaald, mag je direct instromen in alle master van het Instituut Bestuurskunde.
Dit zijn de volgende masters:

Je hoeft je alleen in te schrijven via studielink. Deadlines voor studenten met een Leidse bestuurskunde bachelordiploma dat rechtstreeks toegang geeft tot onze masters:

  • 15 juni voor start in september

  • 1 december voor start in februari

Let op: voor diegene die willen starten in september 2015 of daarna is het schrijven van een motivatiebrief verplicht.

Research Master

De Research Master is bij uitstek geschikt voor studenten die toe zijn aan een extra uitdaging na de bachelorfase. Studenten leren academische vaardigheden en doen kennis op die inzetbaar is op meerdere terreinen: de wetenschap, het bedrijfsleven, internationale organisaties, de overheid en meer.

Meer over de opleiding vind je op mastersinleiden.nl. Let op: voor dit programma dien je je voor 1 april aan te melden via het online aanmeldsysteem. Meer weten? Kom naar de voorlichtingsdagen! De data worden bekend gemaakt op mastersinleiden.nl.