Prospectus

nl en

Analyse van Sociaal-Economisch Beleid (BSK Den Haag) Overgangsregeling

Course
2015-2016

Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma vanaf collegejaar 2015-2016 is het vak Analyse van Sociaal-Economisch Beleid van het derde naar het tweede jaar van het bachelorprogramma verplaatst. Het vak draagt nu de titel: Sociaaleconomisch Beleid: Theorie en Instituties. Studenten die Analyse van Sociaal-Economisch Beleid van het derde jaar nog moeten halen dienen dit tweedejaars vak te volgen.