Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Biblical Aramaic

Course
2015-2016

Toegangseisen

Intensieve cursus Hebreeuws schrift.

Beschrijving

In deze cursus worden studenten op intensieve wijze vertrouwd gemaakt met het Aramees, een Noordwestsemitische taal die nauw verwant is aan het Hebreeuws. De Hebreeuwse bijbel (het Oude Testament) is niet alleen in het Hebreeuws geschreven, maar bevat ook composities in het Aramees (in het bijzonder delen uit de Bijbelboeken Ezra en Daniel). Tijdens de colleges worden passages uit een paar beroemde verhalen over de lotgevallen van Daniel en zijn metgezellen gelezen (Daniel 2:4 – 7:28). Tevens wordt er speciale aandacht besteed aan de literaire compositie en de historische achtergrond van het boek Daniel.
Leerdoelen
Na deze cursus beschikt een student over:

 • de vaardigheid het Aramese schrift in gevocaliseerde vorm vlot te lezen;

 • kennis van de belangrijkste aspecten van de morfologie van het Bijbels Aramees (met inbegrip van de hoofdpunten van de morfologie van het zwakke werkwoord);

 • inzicht in de structuur van eenvoudige nominale woordgroepen en eenvoudige nominale en verbale zinnen;

 • kennis van de basiswoordenschat van het Aramees;

 • het vermogen om met behulp van naslagwerken een eenvoudig stuk proza in het Bijbels Aramees grammaticaal analyseren en vertalen;

 • kennis van de literaire compositie en de historische achtergrond van het boek Daniel.
  Kennis van deze belangrijke vorm van Klassiek Aramees is onmisbaar voor vormen van Aramees die later in de studie aan bod zullen komen. Ook wordt in deze cursus de basis gelegd voor de bestudering van het Klassiek Hebreeuws in volgende leerjaren.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting.

Studielast

Totale studielast: 140 uur, waarvan:

 • 26 voor het volgen van de colleges

 • 60 voor het voorbereiden van de colleges en het maken van de vertaalopdrachten en het lezen van de secundaire literatuur

 • 50 voor het voorbereiden van het tentamen

 • 4 Tentamens

Toetsing

 • Toets in de toetsweek over de behandelde grammatica. Deze toets is verplicht en kan niet worden herkanst.

 • Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen over de opgegeven Aramese teksten (60%) en de secundaire literatuur (40%). Het tentamen kan uitsluitend in zijn geheel worden herkanst.

 • Het eindcijfer word berekend op basis van de toets (30%) en het schriftelijk tentamen aan het einde van de cursus (70%).

Blackboard

In deze cursus wordt Blackboard gebruikt voor het ter beschikking stellen van aanvullend studiemateriaal en voor het stellen van vragen aan docent en medestudenten.
Aanmelden op Blackboard

Literatuur

Grammatica en teksteditie:

 • Hebreeuwse bijbel (Biblia Hebraica Stuttgartensia)

 • F. Rosenthal, A Grammar of Biblical Aramaic Wiesbaden, 2006 (of eerdere druk).

Overige literatuur:

 • J. J. Collins, Daniel, Minneapolis 1993, 1-52 (tot 5. The Genre of the Visions).

 • L.J. Greenspoon, Between Alexandria and Antioch. Jews and Judaism in the Hellenistic Period, in: Michael D. Coogan (ed.), The Oxford History of the Biblical World, Oxford 1998, 317-351.
  Alle titels vermeld onder het kopje ‘overige literatuur’ kunnen worden gevonden in de bibliotheek van het NINO en/of de universiteitsbibliotheek (studiezaal OLG en Theologie).

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Mw. Dr. M.L. Folmer.

Opmerkingen