Prospectus

nl en

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gilgamesj, Mozes, Echnaton: Godsdienst in het Oude Nabije Oosten 5
Material Culture of the Ancient Near East 5
Ancient History (Greece, Rome) 5
Biblical Hebrew 1 10

Tweede semester

Religions of Antiquity 5
Seminar OCMW 1 5
History of Egypt, Syria and Mesopotamia 2 5
From Aram to Zakho: Cultural History of Aramaic 5
Biblical Aramaic 5
Biblical Hebrew 2 5

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gilgamesj, Mozes, Echnaton: Godsdienst in het Oude Nabije Oosten 5
Rabbijns Hebreeuws en traditieliteratuur 5
Receptiegeschiedenis van de Hebreeuwse Bijbel 5
Jews and Judaism: A Cultural History 5
Grammatica Modern Hebreeuws 1 5
Grammatica Modern Hebreeuws 2 5

Tweede semester

Philosophy of Science 5
Seminar Ancient Cultures of the Mediterranean World 2 5
Biblical Hebrew 2 5
Introduction to the Comparative Study of the Semitic Languages 5
Noordwestsemitische epigrafie 5
Readings from the Dead Sea Scrolls 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Vrije keuzeruimte (15 ec)

Biblical Hebrew 3 5
Rabbijns Hebreeuws en traditieliteratuur 5
Receptiegeschiedenis van de Hebreeuwse Bijbel 5

Tweede semester

Vrije keuzeruimte (15 ec)

Seminar Ancient Cultures of the Mediterranean World 3 5
BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10

More info

..