Prospectus

nl en

European Economic Integration (overgangsregeling)

Course
2015-2016

Overgangsregeling European Economic Integration

Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma vanaf collegejaar 2015-2016 zal het vak Europan Economic Integration van het tweede naar het derde jaar van het bachelorprogramma worden verplaatst. Dit betekent dat collegejaar 2015-2016 een overgangsjaar zal worden en dat dit vak in dat jaar niet meer zal worden aangeboden. Vanaf collegejaar 2016-2017 zal het vak weer volledig worden aangeboden in de vorm van hoor- en werkcolleges.

Overgangsregeling

Voor diegenen die dit vak nog niet hebben afgerond zal een overgangsregeling van kracht worden in collegejaar 2015-2016. Deze luidt als volgt:
Iedere student Bestuurskunde die in academisch jaar 2014-2015 het vak European Economic Integration gevolgd had moeten hebben of het vak gevolgd heeft maar het niet met een voldoende heeft afgesloten, kan gebruik maken van een overgangsregeling en een herkansing krijgen voor het vak. Er zal alleen een eindtentamen afgenomen worden, dat voor 100% het eindcijfer zal bepalen. Studenten dienen zich tijdig in te schrijven via uSis en tevens aan te melden op Blackboard. Inschrijving voor uSis kan tot een week voor aanvang van het vak en 10 dagen voor het tentamen.

Werkwijze

Er zullen geen colleges worden aangeboden in collegejaar 2015-2016. Ter vervanging zal in dat jaar voor studenten die dit vak moeten herkansen en willen afronden het volgende worden aangeboden:
1. De studenten krijgen via een nieuwe blackboardsite van het vak de beschikking over de collegesheets en overig studiemateriaal uit het jaar 2014-2015. Deze site zal ook worden gebruikt voor verdere communicatie. Bijtijds inschrijven is dus nodig.
2. Er zal voor de studenten twee bijeenkomsten van 1,5 uur worden georganiseerd in het midden en aan het eind van blok 4 waarin het volgende zal gebeuren:

  • Studenten bereiden zich voorafgaand aan iedere bijeenkomst goed voor, door de stof uit jaar 2014-2015 grondig te bestuderen. Studenten krijgen tijdens beide colleges ruim de mogelijkheid om vragen te stellen over de stof in een Q&A sessie. Zorg dus dat je alle stof goed hebt bestudeerd voordat je naar de bijeenkomsten komt. Alleen op basis van gedegen voorkennis kunnen dergelijke bijeenkomsten kans van slagen hebben. Deze colleges zullen niet gebruikt worden voor herhaling van de stof.

  • Bijeenkomst 1 betreft de stof uit week 1 t/m week 4. Bijeenkomst 2 betreft de stof uit week 5 t/m week 7.

  • Naast de twee vragenbijeenkomsten zullen nog twee spreekuren worden verzorgd, steeds een week na de bijeenkomst. Voor deze spreekuren dienen studenten zich van tevoren aan te melden en tevens aan te geven wat hun vraag is.

  • Ook voor deze overgangsregeling geldt een herkansingsmogelijkheid in de reguliere herkansingsperiode voor tentamens gemaakt in blok 4.