Prospectus

nl en

Human Resource Management

Course
2015-2016

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de masteropleiding Management van de Publieke Sector

Beschrijving

Mensen zijn een belangrijke en vaak onderschatte resource voor organisaties. Human Resource Management (HRM) is daarom belangrijk onderdeel in het succesvol managen van een organisatie. In dit seminar wordt HRM benaderd vanuit zowel een theoretisch, wetenschappelijke als ook een professionele invalshoek.
De nadruk in dit vak ligt op HRM in de publieke sector. De verschillende eisen die publieke en private sector organisaties aan hun HRM stellen zullen aanbod komen. Verder wordt ook aandacht besteed aan de integratie van strategie en HRM binnen organisaties, evenals aan inhoudelijke componenten van HR-beleid zoals werving en selectie, leiderschap, motivatie e.d. Eveneens wordt ingegaan op de uitdagingen voor HR-afdelingen, zoals de vergrijzing of de noodzaak tot bezuinigen vanwege de financiële crisis.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

  • kunnen studenten (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van HRM kritisch beoordelen.

  • kunnen studenten een analyse maken van HR-vraagstukken in de (bestuurs)praktijk en aanbevelingen doen op basis hiervan.

  • kunnen studenten beschrijven hoe het personeelsbeleid door de jaren heen veranderd is en wat verschillende benaderingen van personeelsbeleid zijn.

  • kunnen studenten uitleggen hoe HRM, via aandacht voor werving en selectie, competentiemanagement, leiderschap, diversiteitsbeleid e.d., kan bijdragen aan het verbeteren van de prestaties.

  • kunnen studenten samenvatten hoe motivatie, arbeidstevredenheid, employability van medewerkers kan worden bevorderd.

  • kunnen studenten onderscheiden hoe de verschillen in de publieke en private sector het HR-beleid beïnvloeden.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoor- en gastcolleges
Zelfstudie

Studielast

Totale studielast: 140 waarvan
Contacturen: 14 uur
Maken van opdrachten: 63 uur
Zelfstudie (verplichte literatuur/voorbereiding op colleges): 63 uur

Toetsing

Individueel adviesrapport (weging 50%)
Wetenschappelijk groepspaper (weging 50%)

Beide opdrachten tellen voor 50% mee. Om het vak voldoende af te kunnen sluiten moeten beide opdrachten minimaal 5.5 of hoger zijn. Compensatie is dus niet mogelijk.

Om het paper te mogen herkansen moet van de eerste inlevermogelijkheid gebruik zijn gemaakt. Let op! Er dient en stuk te worden ingeleverd dat als volledig paper gezien kan worden. Dit ter beoordeling van de docenten.

De herkansing van beide papers vindt plaats 3 weken nadat de cijfers van het wetenschappelijk groepspaper bekend zijn gemaakt.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Tijdens dit vak wordt er gebruik gemaakt van Blackboard om informatie beschikbaar te maken (bijv. vakwijzer, slides)

Literatuur

Verplichte literatuur:

  • Steijn, B. & Groeneveld, S. (red.) 2013. Strategisch HRM in de publieke sector, Assen: Van Gorcum. (ISBN9789023251132)

  • Diverse artikelen

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Carina Schott, MA, SBS2, A3.01
Tanachia Ashikali, MSc, SBS2, B3.01

Spreekuren op afspraak.

Opmerkingen

-