Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Receptiegeschiedenis van de Hebreeuwse Bijbel

Course
2015-2016

Toegangseisen

Deze collegereeks bouwt voort op de verschillende vormen van Hebreeuws en Aramees die in voorgaande cursussen zijn bestudeerd. In deze cursus staat de receptie van een verhaal uit Genesis in de literatuur van het Jodendom centraal. Er zal worden gekeken hoe met het verhaal werd en wordt omgegaan in verschillende geschriften van de joodse traditieliteratuur en in de modern Hebreeuwse literatuur. Het college wordt door verschillende docenten gegeven.

Leerdoelen

In deze cursus leren studenten zelfstandig en kritisch om te gaan met de wijze waarop bijbelverhalen in de joodse traditie zijn verwerkt.

Studielast

5 ECTS (140 uur), waarvan

  • 28 uur voor het volgen van de colleges en het bijwonen van de mondelinge presentaties

  • 36 uur voor het voorbereiden van de colleges

  • 24 uur voor het voorbereiden van een mondelinge presentatie

  • 52 uur voor het schrijven van een paper

Toetsing

Het vak wordt afgesloten met mondelinge presentatie (40%) en een werkstuk (60%) van ca. 7.5 p. over een nader te bepalen onderwerp.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Tijdens het eerste college wordt een literatuurlijst ter hand gesteld.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte

Contact

Mw. Dr. M.L. Folmer

Dhr. Prof. dr. H. Gzella

Dhr. Drs. U. Hagai

Mw. Dr. H. Neudecker