Prospectus

nl en

Alternative Dispute resolution

Course
2015-2016

Toegangseisen

(Bij voorkeur) basiskennis van bestuursrecht

Beschrijving

De topjurist van de toekomst excelleert niet alleen juridisch, maar heeft tevens oog voor de belangen van beide partijen. Juist de problemen tussen overheid en burger vragen om aandacht voor alternatieve geschilbeslechting. Dit speelt niet alleen bij de overheid, maar ook in de advocatuur en de rechterlijke macht. In de praktijk is een groeiende behoefte aan juristen die affiniteit hebben met het oplossen van problemen door eerst te praten, in plaats van eindeloos te procederen. Vroeger was juridische kennis het belangrijkst. Tegenwoordig weet men dat het niet alleen gaat over het juridisch geschil (wel of geen gelijk), maar ook over het vinden van een oplossing waar beide partijen tevreden over zijn.

In dit vak van Honours College Law staat de alternatieve geschilbeslechting tussen burger en overheid centraal. Naast het juridisch kader van de Awb, ga je oefenen met mediationvaardigheden en onderhandelen in rollenspellen en simulaties. In de praktijk ga je op onderzoek uit naar welke aanpak werkt. Een workshop bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en gastsprekers uit de praktijk en wetenschap laten je met deze alternatieve geschilbeslechting kennis maken. Je leert niet alleen om als jurist anders naar conflicten te kijken, maar het verandert ook jouw kijk op en omgang met conflicten.
De mogelijkheid bestaat om deze Honours Class Law af te sluiten met een certificaat van het Ministerie van BZK door een E-game, waarin zowel jouw kennis als jouw vaardigheden van alternatieve geschilbeslechting wordt getoetst.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
In dit vak staat de alternatieve geschilbeslechting tussen burger en overheid centraal.

 • Studenten verwerven inzicht in hoe in de praktijk het gebruik van mediation- en onderhandelingsvaardigheden naast of in plaats van alleen een juridische afwikkeling tot grote meerwaarde kan leiden in conflicten tussen burger en overheid;

 • studenten verwerven inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden voor alternatieve geschilbeslechting binnen het wettelijk kader van de Awb;

 • in rollenspellen en simulaties leren studenten mediation- en onderhandelingsvaardigheden in te zetten bij conflicten tussen burger en overheid;

 • studenten schrijven een paper met behulp van eigen onderzoek en de verworven inzichten van de 6 bijeenkomsten.

Onderwijsvorm(en)

Seminar, rollenspellen, simulaties, gastsprekers waaronder in ieder geval de heer prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer, Nederlands lid van de Europese Rekenkamer en voormalig Nationale ombudsman.
Status vak: praktische oefening, aanwezigheid (en participatie) verplicht.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Paper

 • deelname tijdens bijeenkomsten

Inleverprocedures
Deadline paper is 16 mei 2016

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Volgt op blackboard, uiterlijk twee weken voor aanvang eerste bijeenkomst

Aanbevolen studiemateriaal

 • volgt op blackboard, uiterlijk twee weken voor aanvang eerste bijeenkomst

Aanmelden

Hoogstwaarschijnlijk via uSis.

Minimum en maximum aantal deelnemers

Minimaal 12, bij voorkeur 16, maximaal 20.

Contact

 • Vakcoördinator: mr.dr. W.H. (Wendy) Versteeg en/of mw. mr.dr. Y. Van der Vlugt

 • Werkadres: Honours Academy

 • Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00

 • Telefoon: 0617419411 en/of 0625592606

 • E-mail: wendyversteeg@casema.nl en/of yvonnevandervlugt@gmail.com