Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Design and Decorative Arts 1500-present

Course
2016-2017

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

De serie van dertien hoorcolleges geeft een chronologisch en thematisch overzicht van design en toegepaste kunst van 1500 tot heden. Aan de hand van de vormgeving wordt aandacht besteed aan de praktische functie en de sociale en culturele betekenis van objecten en producten. De colleges geven inzicht in de belangrijkste debatten over de vormgeving. De historische betekenis van design wordt inzichtelijk gemaakt door de positionering van de producten in de cyclus van vervaardigen, verkopen, consumeren en gebruiken.

Leerdoelen

 • Basiskennis over belangrijke ontwikkelingen in de geschiedenis van design en decoratieve kunst vanaf circa 1500 tot heden.

 • Inzicht in de historische en culturele context van objecten van design en decoratieve kunst.

 • Kennis van design in de cyclus van productie en consumptie.

 • Bekendheid met het discours van (onderzoek naar) design.

 • Het kunnen hanteren van schriftelijke en visuele bronnen voor onderzoek naar design.

Rooster

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina Kunstgeschiedenis van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Practicumbijeenkomst

 • Museumbezoek

 • Zelfstandige literatuurstudie

Er is bij de practicumbijeenkomst en het museumbezoek aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Verzuim wordt ter beoordeling voorgelegd aan de Examencommissie. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

28 uur: Deelname colleges (2 uur p.w. x 14 weken)
28 uur: Voorbereiding colleges
40 uur: Bestuderen verplichte literatuur bij de hoorcolleges (boek Raizman plus aanvulling)

15 uur: Bestuderen beeldmateriaal bij de colleges
25 uur: Voorbereiding toetsen
04 uur: Toetsing
—-
140 uur

Toetsing

 • Deeltoets 1 (50%): schriftelijk tentamen over colleges 1-7 met open en gesloten vragen.

 • Deeltoets 1 (50%) schriftelijke eindtoets over colleges 8-14 met open en gesloten vragen.

Compensatie: Een onvoldoende voor een van de cijfers kan compenseren met het andere cijfer voor een gemiddelde van minimaal 6.0 (afronding op één decimaal achter de komma). Cijfers lager dan 5.0 voor de afzonderlijke deeltoetsen zijn niet toegestaan.
Herkansing: er is één herkansings-mogelijkheid per onvoldoende deeltoets.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor beeldmateriaal bij de colleges en voorbeeldtentamen.

Literatuur

 • Raizman D., History of Modern Design, Londen, 2010 (2nd ed.).
  Renaissance:

 • Syson, L. en D. Thornton, Objects of Virtue, Art in Renaissance Italy, London 2001, pp. 7-36.
  Gouden Eeuw:

 • Baarsen, R., Wonen in de Gouden Eeuw, Rijksmuseum 2007, pp. 9-19 en 81-109
  Achttiende eeuw:

 • Eriksen, S., Early Neo-Classicism in France, The creation of the Louis Seize Style in architectural decoration, furniture and ormolu, gold and silver, and Sèvres porcelain in the mid-eighteenth century, Londen 1974, pp. 21-51.

 • Beeldmateriaal op/via Blackboard

Te bestuderen literatuur wordt aangegeven bij de colleges.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dhr Prof.dr. T.R.A. de Rijk
Dhr. Prof. dr. R.J. Baarsen