Prospectus

nl en

Séminaire de recherche: L’apprentissage des langues étrangères

Course
2016-2017

Toegangseisen

Taalkunde I en Taalkunde II

N.B.: Houd bij de keuze van een Séminaire rekening met het volgende: in het tweede en derde jaar moeten in totaal vier Séminaires met goed gevolg afgerond worden, minimaal twee hiervan dienen met een onderzoekscomponent (Séminaire de recherche) te zijn.

Beschrijving

Deze cursus is bedoeld als introductie tot het onderzoeksdomein van de tweedetaalverwerving met de nadruk op het verwerven van het Frans als tweede taal. Daarnaast omvat het college een korte eerste kennismaking met experimenteel onderzoek. We lezen een aantal meer algemene artikelen over tweede taalverwerving en enkele artikelen over experimenteel onderzoek naar verschijnselen binnen de tweede taalverwerving, waarbij studenten meebeslissen over de onderwerpen die gekozen worden. Daarnaast gaan de studenten natuurlijk ook zelf aan de slag met het opzetten van een experiment en het interpreteren van resultaten.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus heb je kennisgemaakt met de belangrijkste vragen op het vakgebied van de tweede taalverwerving. Daarnaast heb je een eerste indruk van het doen van experimenteel onderzoek op het gebied van de tweede taalverwerving en heb je leren nadenken over hoe je vanuit een onderzoeksvraag toe kan werken naar een experiment dat het mogelijk maakt om een hypothese te toetsen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Toetsing

Tentamenrooster

  • Participatie en groepsopdrachten (30%)

  • Individuele presentatie op basis van artikel (10%)

  • Individuele presentatie op basis van een voorstel voor experiment (voorbereiding werkstuk) (geen deelcijfer, moet wel voldoende zijn)

  • Deeltoets over de behandelde stof (20%)

  • Werkstuk over een mogelijk uit te voeren experiment op het gebied van de tweede taalverwerving (40%)

Herkansing

  • Mondelinge toelichting voorstel voor experiment (voorbereiding werkstuk), herkansing individuele
    presentatie 2 (geen deelcijfer, moet wel voldoende zijn)

  • Deeltoets over de behandelde stof (20%)

  • Werkstuk over een mogelijk uit te voeren experiment op het gebied van de tweede taalverwerving (40%)

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Literatuur wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. J.S. Doetjes