Prospectus

nl en

Courses

Course EC Semester 1 Semester 2

Taalkunde (15 EC verplicht)

Introduction à la linguistique française 5
Linguistique française: Syntaxe du français 5
Linguistique française: De la forme au sens 5

Letterkunde (15 EC verplicht; het vak Letterkunde: Poésie et Théâtre kan vervangen worden door een Séminaire de Recherche in letterkunde)

Middle Ages I: Littérature Moyen-âge 5
Littératures francophones 5
Letterkunde: Poésie et théâtre 5

Cultuurkunde (Kies 5 EC uit onderstaande vakken)

French Culture II: Culture et société 5
French Culture III: Francophonies 5

Onderzoeksvaardigheden (5 EC onderzoeksséminaire letterkunde verplicht; kies 5 EC uit onderstaande vakken)

Séminaire de recherche: L’ancien français: langue et lecture 5
Séminaire de recherche: Paris dans la littérature française de Balzac à nos jours 5

Onderzoeksvaardigheden (Kies 5 EC uit onderstaande vakken)

Séminaire de recherche: Islam et monde arabe dans la pensée française (1830-1960) 5
Séminaire de recherche: L’ancien français: langue et lecture 5
Séminaire de recherche: Paris dans la littérature française de Balzac à nos jours 5
Dissertation 5
Séminaire de recherche: L’apprentissage des langues étrangères 5

Bovenstaand pakket wordt aangevuld met 5 EC uit onderstaande vakken

French Culture II: Culture et société 5
French Culture III: Francophonies 5
Séminaire pratique: Le Français Juridique CCIP- DFP juridique B2 5
Séminaire pratique: Le Français des Affaires CCIP- DFP Affaires C1 5
Séminaire de recherche: Islam et monde arabe dans la pensée française (1830-1960) 5
Séminaire de recherche: L’ancien français: langue et lecture 5
Séminaire de recherche: Paris dans la littérature française de Balzac à nos jours 5

BA-eindwerkstuk Franse letterkunde of cultuurkunde (totaal 10 EC)

BA-eindwerkstuk Franse taal en cultuur (Werkcollege en onderzoek) 5
BA-eindwerkstuk Franse taal en cultuur (Uitwerking en afronding) 5