Prospectus

nl en

Academic Skills (Greek and Latin Language and Culture)

Course
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Een serie colleges over academische vaardigheden. De colleges zijn onderverdeeld in de volgende modules:

 • Studievaardigheden (2 bijeenkomsten voor BA1);

 • Schriftelijke presentatievaardigheden (3 bijeenkomsten voor BA1);

 • Mondelinge presentatievaardigheden (2 bijeenkomsten voor BA2).

De bijeenkomsten over Studievaardigheden en Schriftelijke presentatievaardigheden voor eerstejaars maken onderdeel uit van het Mentoraat Griekse en Latijnse taal en cultuur.

De bijeenkomsten over Mondelinge presentatievaardigheden voor tweedejaars maken onderdeel uit van de cursus Latijn: drama in semester 2.

Leerdoelen

Leerdoelen module Studievaardigheden:
Studenten:

 • hebben kennis van adequate studiemethoden en leerstrategieën;

 • hebben kennis van vaardigheden op het gebied van time management, studieplanning en -voorbereiding en tentamenstrategieën;

 • hebben kennis van de technieken van skimmen en snellezen.

 • kunnen op efficiënte wijze de belangrijkste elementen, ideeën en gedachten uit vakwetenschappelijke literatuur identificeren;

 • hebben kennis van de basistechnieken voor het onthouden en reproduceren van feiten en andere kennis.

Leerdoelen module Schriftelijke presentatievaardigheden:
Studenten:

 • kunnen uitleggen hoe een goed afgebakende en beantwoordbare onderzoeksvraag (incl. deelvragen) geformuleerd kan worden;

 • weten hoe een academische tekst goed opgebouwd kan worden;

 • kennen het belang van het afbakenen van een onderwerp en hebben kennis van manieren om een onderwerp af te bakenen;

 • hebben kennis van de eisen die gesteld worden aan een academische (schrijf)stijl , met inbegrip van zinsbouw, de opbouw van een goede alinea;

 • hebben kennis van verschillende systemen voor verwijzen en zijn in staat de stijl die in hun discipline gangbaar is correct toe te passen;

 • hebben kennis van software op het gebied van referentiemanaging.

Leerdoelen module Mondelinge presentatievaardigheden:
Studenten:

 • hebben technieken verworven voor het houden van een mondelinge presentatie;

 • kunnen een helder en beargumenteerd betoog houden in een wetenschappelijke stijl, met optimaal gebruik van presentatietechnieken;

 • beschikken over een goede spreek- en presentatietechnieken.

Rooster

Zie het collegerooster van de opleiding.
Een volledig overzicht van de bijeenkomsten wordt op Blackboard geplaatst.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege.

Studielast

 • Bijwonen module Studievaardigheden (BA1): 4 uur;

 • Bijwonen module Schriftelijke presentatievaardigheden (BA1): 6 uur;

 • Bijwonen colleges Mondelinge presentatievaardigheden (BA2): 4 uur. (onderdeel van de cursus Latijn: drama in semester 2)

De studielasturen worden berekend bij de vakken waaraan de colleges Academische vaardigheden gekoppeld zijn.

Toetsing

De academische vaardigheden komen aan bod binnen de genoemde cursussen uit het eerste jaar en worden op die manier getoetst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor de berichtgeving, algemene cursusinformatie, cursusmateriaal en uitgebreide roosterinformatie.

Literatuur

Het benodigde materiaal wordt op college uitgedeeld of op Blackboard geplaatst.

Aanmelden

Voor het onderdeel Academische Vaardigheden is aanmelding via uSis niet nodig;
wel noodzakelijk is aanmelding voor de Blackboardcursus Academische Vaardigheden GLTC.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Niet van toepassing.

Contact

Dhr. Dr. M.F.J. (Martin) Baasten