Prospectus

nl en

The Insurance Contract

Course
2016-2017

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Aan de orde komen de beginselen van het verzekeringsrecht: de hoofdkenmerken van de verzekeringsovereenkomst (verzekerd belang, soorten verzekering, indemniteit), de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst (wijze van totstandkoming en verzwijgen); de uitleg (dekking, uitsluiting, causaliteit en samenloop); de verplichtingen na schade (zowel van de verzekerde als van de verzekeraar) en de specifieke kenmerken van de levensverzekering.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Met dit vak wordt beoogd de beginselen van het verzekeringsrecht (zowel het schadeverzekeringsrecht als het levensverzekeringsrecht) te doorgronden.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student heeft kennis en inzicht in de beginselen van het verzekeringsrecht en is in staat vragen ten aanzien van het verzekeringsrecht zelfstandig te analyseren.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoorcollege/werkgroep

 • Aantal à 4 uur: 5

 • Namen docenten: mr. A.Ch.H. Franken en mr. S.Y.Th. Meijer en eventuele gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zelfstudie

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX (Verzekering), Kluwer: Deventer 2012

 • Reader: In een reader kan aanvullend studiemateriaal worden opgenomen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag van 9.00-13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7381

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl