Prospectus

nl en

Year 1

Overgangsregelingen zijn te raadplegen op de volgende website.

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Transnational Civil Law 5

Keuze uit 1 van 2 onderstaande vakken:

Interaction between Legal Systems - Legal Decision Making 5
Interaction between Legal Systems - Law Enforcement 5

Keuze uit 1 van de 2 onderstaande practica:

Practicum: Civil Law 10
Practicum: Private Practice 10

Keuze uit 2 van de 11 (gebonden, gedeeltelijk verplichte) profileringsvakken (A t/m M) met daarbij de volgende zes mogelijke "accenten":

1. Algemeen: 2 vakken uit A t/m M

2. Togapraktijk: 2 vakken uit A t/m M en het (specifiek, gebonden) 'Practicum togapraktijk civiel recht'

3. Internationaal: 2 v/d 3 vakken C, D, I

4. Onroerend goedrecht: de 2 vakken E+F

5. Verzekeringsrecht: de 2 vakken J + K

6. Intellectueel eigendomsrecht: de 2 vakken L + M

A) Specialised Course: Contract of Employement 5
C) Profileringsvak: English Contract Law 5
D) Specialised course: International Transport Law 5
E) Tender Law 5
F) Specialised Course: Rent Law 5
H) Specialized course Civil Family Law 5
I) Profileringsvak: Comparative Civil Procedure 5
The Insurance Contract 5
Interagency Positioning of Insurance Law 5
IP Copyright Law 5
IP Patient Law 5

Semester 2

Privatissimum: Civil Law 10
Burgerlijk Procesrecht (Ma) 5
Private International Law 5
Scriptie master rechtsgeleerdheid 10