Prospectus

nl en

Seminar Religion 1: Rituals

Course
2016-2017

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Deze cursus bestaat uit twee delen. Het eerste deel onderzoekt wat ritueel is en geeft een overzicht van klassieke benaderingen in de studie van rituelen en symbolen. In het tweede deel van de cursus geven de studenten een presentatie waarin ze de opgedane kennis toepassen op een ritueel naar keuze op basis van literatuuronderzoek.

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over Mondelinge presentatievaardigheden die worden verzorgd door het EAV. Zie ook: Academische Vaardigheden
Studenten die de bijeenkomsten van Academische Vaardigheden in het kader van een andere cursus volgen of gevolgd hebben, kunnen vrijstelling aanvragen voor de bijeenkomsten mondelinge presentatievaardigheden middels dit formulier.

Leerdoelen

De student is na afloop van de collegereeks in staat om

 • verschillende godsdienstwetenschappelijke en antropologische benaderingen en thema’s in de studie van rituelen te herkennen;

 • deze kennis toe te passen door een gedegen literatuuronderzoek te doen naar een ritueel;

 • hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren.

Rooster

Timetable Religiewetenschappen
Timetable Minor Religion in a changing world

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen colleges, 2 uur per week x 13 = 26 uur

 • Bijeenkomsten Academische Vaardigheden (Religiewetenschappen), 2 uur x 3 = 6 uur

 • Bestudering literatuur en 6 opdrachten, 34 uur

 • Presentatie: literatuuronderzoek en voorbereiding, 40 uur

 • Werkstuk van 3000 woorden, 40 uur

Toetsing

 • 6 opdrachten over de gelezen literatuur (30%)

 • Presentatie (20%)

 • Werkstuk (50%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

Bij een gemiddeld onvoldoende voor de zes opdrachten, wordt een vervangende schrijfopdracht gegeven. Herkansing van presentatie en werkstuk bij onvoldoende is mogelijk.

Blackboard

Dit college wordt ondersteund door Blackboard, dat voornamelijk fungeert als informatiebron, archief voor de gepresenteerde papers en communicatiemedium.
Wordt gebruikt voor:

 • Aankondigingen

 • Publiceren van cursusprogramma en powerpoint

Literatuur

Catherine Bell. Ritual: Perspectives and Dimensions. New York: Oxford University Press, 1997.
Verdere literatuur verschilt per student en is afhankelijk van het gekozen ritueel of symbool voor referaat/werkstuk.

Aanmelden

Via uSis, daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, dit is verplicht.
in Blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. N.M. Dessing