Prospectus

nl en

Nationale Politiek II: Nederlandse Politieke Geschiedenis

Course
2016-2017

Omschrijving

Doel 1: Historische verdieping van de kennis over de ontwikkeling van het Nederlandse politieke systeem.
Doel 2: Verbetering van de leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en van het vermogen relevante wetenschappelijke literatuur op te zoeken.

Inhoud: In de cursus wordt uitgebreid stil gestaan bij de politieke geschiedenis van Nederland in de negentiende en vooral de twintigste eeuw. De constitutionele ontwikkeling van Nederland en de geschiedenis van politieke stromingen krijgen hierbij extra aandacht.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit hoorcolleges (twee keer per week) en werkgroepen (één keer per week). Per bijeenkomst wordt literatuur opgegeven die de deelnemers tevoren grondig dienen te bestuderen. Tijdens de werkcolleges, die in kleinere groepen plaatsvinden dan het hoorcollege, wordt een actieve inbreng van studenten verwacht, onder meer door het bespreken van de opgegeven en bestudeerde literatuur en door het voeren van debat.

Studiemateriaal

Friso Wielinga, Nederland in de twintigste eeuw, Amsterdam (Boom), 2009
Tot de tentamenstof behoren tevens:
Piet de Rooy, Republiek van Rivaliteiten; Nederland sinds 1813, Amsterdam (Metz en Schilt), 2005; hoofdstukken 1 t/m 4 (te vinden op blackboard onder ‘Content’)
Reader Nationale Politiek II: Nederlandse Politieke Geschiedenis via Readeronline.

Tentamens

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Vrijdag 19 mei 2017, van 09.00-12.00 uur in het USC (Universitair Sport Centrum)

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Vrijdag 16 juni 2017, van 09.00-12.00 uur in het USC.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

In verband met het geringe aantal deelnemers, zijn de werkgroepen en Hoorcolleges samengevoegd. Het rooster is als volgt:
Dinsdagen 09.00-11.00 uur van 28 maart tot en met 9 mei: in SA21. Vrijdagen 11.00-13.00 uur van 31 maart tot en met 12 mei (14 april Goede Vrijdag en 5 mei Bevrijdingsdag vallen uit): in achtereenvolgens 5B16, 5B16, OA33, 5B16 en 5A42.

Rooster