Prospectus

nl en

Political Science

De studie Politicologie biedt een brede academische vorming gericht op het leren begrijpen van politieke processen in nationaal en internationaal verband. Politiek gaat, in essentie, over de vraag wie wat krijgt, wanneer en waarom. Politieke instituties structureren en beïnvloeden de uitkomst van het politieke proces. De eerstejaarsvakken geven – mede aan de hand van het Nederlandse politiek bestel, een inleiding in politicologische concepten en theorieën, een overzicht van politicologische benaderingen, onderzoeksvaardigheden en statistiek. Daarnaast worden academische vaardigheden getraind. In het tweede jaar volgen verdiepende vakken op de deelterreinen van Politicologie, zoals vergelijkende politiek, politieke filosofie en politieke psychologie. In het derde jaar worden naast de vrije keuzeruimte verdiepende vervolgcursussen aangeboden, die ingaan op specifieke thema’s binnen de politicologie.

Year 1

Introductiebijeenkomst

Bij aanvang van het eerste college Nationale Politiek 1, worden de nieuwe studenten welkom geheten door de Onderwijsdirecteur. Dit college vindt plaats op maandag 5 September 2016, van 11.00-13.00 uur in Gorleaus 4/5. Wij verzoeken alle studenten op tijd aanwezig te zijn. Het Gorleaus laboratorium bevindt zich op het Leiden Bio Science Park, Einsteinweg 55, 2333 CC Leiden.

Werkgroepen

Het Instituutsbureau verzorgt de werkgroepinschrijving voor de vakken Nationale Politiek I. Dit doe je dus niet zelf! Uiterlijk op dinsdag 30 augustus kun je via uSis zien in welke werkgroep je bent ingedeeld. Bij recidivisten wordt uiteraard rekening gehouden met de tweedejaarsvakken. Het is helaas niet mogelijk om van werkgroep te wisselen. Vanaf blok 2 kunnen studenten zich zelf inschrijven via uSis volgens onderstaand schema (vol=vol):
Blok 2: Van maandag 11 juli 2016, 10.00 uur – tot zondag 23 oktober 2016, 23.59 uur
Blok 3: Van maandag 5 december 2016, 10.00 uur – tot zondag 22 januari 2017, 23.59 uur
Blok 4: Van maandag 5 december 2016, 10.00 uur – tot zondag 19 maart 2017, 23.59 uur

Overgangsregelingen

 • Aan studenten die zijn gestart in studiejaar 2015-2016 en één van onderstaande propedeusevakken nog niet hebben behaald, wordt de mogelijkheid geboden deze in studiejaar 2016-2017 af te ronden:
  1. Internationale Politiek II
  2. Nationale Politiek II
  3. Europese Geschiedenis
   -Studenten die zijn gestart in studiejaar 2015-2016 en Politiek en Politieke Wetenschap nog niet hebben behaald, dienen vaardigheden I en vaardigheden II te volgen.

Tentamens

Bekijk hier de tentamenregeling van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Course EC Semester 1 Semester 2
Mentoraat 0

Blok 1

Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politieke Bestel 5
Internationale Politiek I 5
Vaardigheden 1: Tekstinterpretatie 2

Blok 2

Recht 5
Politiek en Beleid 5
Statistiek I: Beschrijven en Presenteren 5
Vaardigheden 2: Argumentatie 3

Blok 3

Inleiding Politieke Wetenschap I: Theorieën en Benaderingen 5
Economie voor Politicologen 5
Statistiek II: Analyse en Onderzoek 5
Vaardigheden 3: Boekrecensie 2

Blok 4

Inleiding Politieke Wetenschap II: Internationale Vergelijkingen en Verklaringen 5
Politiek van de Europese Unie 5
Vaardigheden 4: Kritische Beschouwing 3

Vakken aangeboden voor recidivisten

De vakken Europese Geschiedenis, Internationale Politiek 2 en Nationale Politiek 2 worden in het academisch jaar 2016-2017 alleen aangeboden aan degenen die het vak nog niet behaald hebben. Vanaf het jaar 2017-2018 zullen deze vakken deel uitmaken van het curriculum van jaar 2.

Course EC Semester 1 Semester 2
Europese Geschiedenis 5
Internationale Politiek II 5
Nationale Politiek II: Nederlandse Politieke Geschiedenis 5

Jaar 2

Werkgroepen

Inschrijving in uSis is mogelijk volgens onderstaand schema:
Blok 1: Van maandag 11 juli 2016, 10.00 uur – tot zondag 28 augustus 2016, 23.59 uur
Blok 2: Van maandag 11 juli 2016, 10.00 uur – tot zondag 23 oktober 2016, 23.59 uur
Blok 3: Van maandag 5 december 2016, 10.00 uur – tot zondag 22 januari 2017, 23.59 uur
Blok 4: Van maandag 5 december 2016, 10.00 uur – tot zondag 19 maart 2017, 23.59 uur

Let op: het Instituutbureau verzorgt de inschrijving voor de eerstejaarswerkgroepen van het 1e blok voor alle studenten, dit doe je dus niet zelf! Uiterlijk op vrijdag 26 augustus ontvang je vanuit uSis een bevestiging van de inschrijving per email (umail). Bij de inschrijving van recidivisten in de eerstejaarswerkgroepen wordt rekening gehouden met vakken die in het tweede jaar worden gevolgd.

Tentamens

Bekijk hier de tentamenregeling van de Faculteit der Sociale Wetenschappen

Overgangsregelingen

 • Aan studenten die zijn gestart in studiejaar 2015-2016 en één van onderstaande propedeusevakken nog niet hebben behaald, wordt de mogelijkheid geboden deze in studiejaar 2016-2017 af te ronden:
  1. Internationale Politiek II
  2. Nationale Politiek II
  3. Europese Geschiedenis
   -Studenten die zijn gestart in studiejaar 2015-2016 en Politiek en Politieke Wetenschap nog niet hebben behaald, dienen vaardigheden I en vaardigheden II te volgen.
Course EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Comparative Analysis of Political Systems 10
Politics and the Media 5

Blok 2

Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek 10
Politiek en Beleid 5

Blok 3

Politieke Filosofie 10
Rationele Keuzetheorie 5

Blok 4

Politieke Psychologie 10
Politiek van de Europese Unie 5

Year 3

Vervolgcursussen

Inschrijven in uSis voor (maximaal) drie vervolgcursussen is mogelijk volgens onderstaand schema:
Blok 1: Van maandag 11 juli 2016, 10.00 uur – tot zondag 28 augustus 2016, 23.59 uur
Blok 2: Van maandag 11 juli 2016, 10.00 uur – tot zondag 23 oktober 2016, 23.59 uur
Blok 3: Van maandag 5 december 2016, 10.00 uur – tot zondag 22 januari 2017, 23.59 uur
Blok 4 (Bachelorproject, let op: afwijkende periode): Van maandag 12 december 2016, 15.30 uur – tot zondag 22 januari 2017, 23.59 uur

De informatiebijeenkomst voor het Bachelorproject vindt plaats op woensdag 23 november 2016, van 11.00-13.00 uur in 1A21

Vervolgcursussen hebben een maximum aantal deelnemers en vol=vol, dus schrijf je tijdig in! Bij minder dan 10 deelnemers is doorgang van een vervolgcursus niet gegarandeerd. Wij raden studenten aan om één vervolgcursus per blok te kiezen.

Course EC Semester 1 Semester 2

Opbouw van het derde jaar

 1. Drie vervolgcursussen (3×10 ECTS) 30 ECTS
  1. Vrije keuzeruimte 15 ECTS
  2. Bachelorproject 15 ECTS
Vrije Keuzeruimte Politicologie/IBO 15/25

Blok 1: Vervolgcursussen

Mediatisering van Politiek 10
Nederlandse Politieke Partijen 10
Analysis of Texts in Political Philosophy 10

Blok 2: Vervolgcursussen

Politiek Leiderschap 10
Democratietheorie 10
Democratie in Stad en Dorp 10

Blok 3: Vervolgcursussen

Postcommunistische Transities 10
Verkiezingen en Kiesgedrag (in Nederland) 10

Blok 4

Bachelorproject Pol 15

BB & Turn it in

Blackboard (BB)

Cursusinformatie vind je niet alleen in deze e-Gids, maar vooral ook op BB (zie de link rechts). Twee stappen zijn noodzakelijk: 1. Inloggen in BB met de per post toegezonden inloggegevens. 2. Apart aanmelden – ‘enrollen’ – bij je cursussen.

Een cursus kun je in BB vinden via het tweede tabblad ‘Courses’ door ofwel de naam van de cursus ofwel de cursuscode uit deze e-Gids te knippen/plakken. Aan de rechterzijde van de gezochte cursus staat een dubbel pijltje. Klik hierop en je bent aangemeld (“enroll-ed’) voor de cursus.

Turn it in

Plagiaat vormt een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit die ernstige gevolgen kan hebben voor degene die zich eraan schuldig maakt. Ter voorkoming van plagiaat wordt al je schriftelijk werk gecontroleerd via Turn it in.

Studiebegeleiding

Mentoraat

Als eerstejaarsstudent van de BSc Politicologie en de BSc-specialisatie Internationale Betrekkingen en Organisaties krijg je een mentor toegewezen bij wie je terecht kunt met allerhande vragen over de opleiding en voor advies over studievaardigheden. In het mentoraat worden voorts informatieve bijeenkomsten georganiseerd over effectief studeren, carriereorientatie, e.d.

Zie onder jaar 1, ‘Mentoraat’ voor meer informatie.

Studieadviseurs

Met studiegeralateerde vragen kun je terecht bij de studieadviseurs van het Instituut Politieke Wetenschap.

Studenten van wie de achternaam begint met een A t/m K nemen contact op met Mw. Daniëlle Lovink

Studenten van wie de achternaam begint met een L t/m Z nemen contact op met Mw. Ariane Berends

More info

Het bachelorprogramma in grote lijnen

Het eerste jaar van de opleiding omvat verplichte hoofd- en steunvakken. De hoofdvakken bieden een brede basis in de politicologie, van begrippen, theorieën en benaderingen tot aan onderzoeksmethoden en statistiek. Ook is er aandacht voor zogenoemde ondersteunende vakken zoals 'Recht' en 'Economie voor Politicologen'.

In het tweede jaar volgen verdiepende vakken, zoals ‘Politieke Filosofie' en 'Politieke Psychologie'.

In het derde studiejaar van de bacheloropleiding Politicologie is veel ruimte voor keuze. Het derde jaar biedt verdiepende vervolgcursussen gericht op meer specifieke thema’s. De studie wordt afgerond met een bachelorscriptie.

 • 3 Vervolgcursussen (3×10 ECTS=) 30 ECTS

 • Keuzevakken in de vrije keuzeruimte 15 ECTS

 • Een Bachelorproject van 15 ECTS