Prospectus

nl en

Recht

Course
2016-2017

Omschrijving

Doel 1: Het verschaffen van kennis van en inzicht in de grondslagen en dragende beginselen van het geldende staatsrecht..
Doel 2: Het verschaffen van kennis van en inzicht in de verhoudingen tussen juridische en politieke instituties.
Doel 3: Het verschaffen van kennis van en inzicht in theoretische rechtvaardigingen die ten grondslag liggen aan de liberale democratie.

Inhoud: De focus zal liggen op staatsrecht als zodanig, niet zozeer op het Nederlandse staatsrecht. Centraal in het vak staan de meer algemene begrippen ‘staat’, ‘rechtsstaat’, ‘rule of law’, ‘machtenscheiding’, ‘checks and balances’ en ‘grondrechten’. Aan de hand van een systematisch en historische analyse van deze begrippen zal getracht worden de student inzicht te verschaffen in hoe deze normatieve ideeën hun weerslag hebben gekregen in de staatsrechtelijke structuur van (een aantal) moderne liberale democratieën (met name het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland). Daarbij zal tevens aandacht worden besteed aan de dilemma’s en problemen die in de alledaagse juridische en politieke praktijk een rol spelen en die terug te voeren zijn tot deze funderende begrippen.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges

Studiemateriaal

Waldron, Jeremy. 2016. Political political theory: Essays on Institutions. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Tentamens

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Dinsdag 20 December 2016, 09.00-12.00 in het USC

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Woensdag 18 januari 2017, 13.00-16.00 in het USC

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan vanaf 100 tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Rooster

Rooster