Prospectus

nl en

Politieke Filosofie

Course
2016-2017

Omschrijving

Doel: 1. De cursus beoogt een algemene kennis te geven van de belangrijkste politiek-filosofische stromingen aan de hand van teksten uit de klassieke syllabus van de politieke filosofie, van de Klassieke Oudheid tot heden.
Doel: 2. De cursus beoogt studenten de analytische en systematische denkwijze bij te brengen die cruciaal is voor het begrip en de rechtvaardiging van politieke instituties en arrangementen. Hierbij wordt vooral geacht op conceptuele analyse en logische argumentatie. Tijdens de werkgroepen wordt vooral aandacht besteed aan het analyseren en interpreteren van teksten.

Inhoud: In deze cursus zal aan de hand van de belangrijke begrippen en centrale thema’s een basiskennis van de politieke filosofie worden aangekweekt. Daarbij valt te denken aan begrippen als politieke legitimiteit, vrijheid en rechtvaardigheid. Deze begrippen zullen aan de hand van de gezaghebbende politieke theorieën uit verleden en toekomst worden behandeld. Daarbij moet gedacht worden aan denkers als Plato, Hobbes, Rousseau en Mill en andere denkers die een onuitwisbare invloed hebben uitgeoefend op de traditie van het Westerse denken. De cursus laat zien dat hun sterkste argumenten nog steeds tot ons spreken en inzicht bieden in de wijze waarop politieke instituties gerechtvaardigd worden.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkgroepen.

Studiemateriaal

Stephen Cahn (ed.), Political Philosophy: The Essential Texts. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Toetsing

Schriftelijk tentamen en eindpaper

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Donderdag 23 maart 2017, 13.00-16.00 uur in het USC

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Donderdag 1 juni 2017, 13.00-16.00 uur in het USC

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster