Prospectus

nl en

Politiek van de Europese Unie

Course
2016-2017

Omschrijving

Doel 1: Studenten leren de diverse aspecten van Europese integratie en de Europese Unie kennen
Doel 2: Studenten leren Europese integratie en de Europese Unie op verschillende manieren te analyseren
Inhoud: Een Brexit-referendum, voortdurende onderhandelingen over het Griekse begrotingsbeleid, de groei van eurosceptische partijen, moeizame afspraken over de aanpak van vluchtelingenproblematiek…. De Europese Unie lijkt wel te struikelen van crisis naar crisis. De cursus Politiek van de Europese Unie biedt uitleg hoe deze “crisis-unie” is ontstaan en hoe zij functioneert. Daarbij is in het bijzonder aandacht voor de rol van Nederland in de Europese Unie. De volgende invalshoeken komen zo aanbod:

  • De geschiedenis: het ontstaan en de ontwikkeling van de EU en haar voorgangers;

  • De instellingen: de diversiteit van organen en besluitvormingsprocedures die de Europese Unie kent, van de Europese Commissie tot het Comité van de Regio’s;

  • De beleidsterreinen: het brede palet van beleidsterreinen waarop de Europese Unie actief is, van atoomenergie tot voedselveiligheid, van noodhulp tot grensbewaking;

  • De theorieën en benaderingen: de verklaringen voor het ontstaan, de ontwikkeling en de impact van Europese integratie, evenals het functioneren van de Europese Unie;

  • Nederland en de EU: de ontwikkelingen in de standpunten van de Nederlandse regering, parlement, politieke partijen en kiezers ten aanzien van Europese integratie.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges

Studiemateriaal

  • Vleuten, A. van der (red.) (2015), Bestuurlijke Kaart van de Europese Unie (laatste, 4e druk). Bussum: Coutinho.

  • De syllabus staat vanaf maart op Blackboard.

Toetsing

Tentamen

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen_
Donderdag 18 mei 2017, 13.00-16.00 in het USC

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Donderdag 15 juni 2017, 13.00-16.00 in het USC

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster

Let op: afwijkende locatie op 1 mei, de colleges vinden plaats in het LUMC gebouw 1 en 3 (zie rooster)

Ingangseisen

n.v.t.