Prospectus

nl en

Rationele Keuzetheorie

Course
2016-2017

Omschrijving

Doel 1: Het verschaffen van inzicht van de rationele-keuze theorie als benadering voor de politieke wetenschap en de leer der internationale betrekkingen.
Doel 2: Het geven van inzicht om actuele vraagstukken te analyseren met betrekking tot de legitimiteit van de meerderheidsregel in de politieke besluitvorming.

Inhoud: De cursus geeft een overzicht van de klassiekers van de rationele-keuze theorie, zoals het onmogelijkheidstheorem van Kenneth Arrow, de eentoppigheid van voorkeuren van Duncan Black, de links-rechts dimensie van Anthonie Downs, de logica van collectief handelen van Mancur Olson, de minimaal winnende coalitie van John von Neumann, de ruimtelijke modellen van Norman Schofield, het veto power model van George Tjebelis en het portfolio allocatie model van Michael Laver en Kenneth Shepsle. In de bespreking van deze literatuur staat de werking van de liberale democratie centraal.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit twee maal per werk hoorcolleges waarin de leerstof wordt geïntroduceerd en de formele modellen worden uitgelegd. De studenten schrijven korte werkstukken waarin de literatuur en de leerstof van de hoorcolleges worden besproken. Gezien de moeilijkheidsgraad van de rationele-keuze theorie wordt studenten aangeraden om altijd aanwezig te zijn bij de hoorcolleges. (Er zijn geen werkgroepen).

Studiemateriaal

  • Huib Pellikaan (2016), Rational Choice Theory. A New Introduction, (Hoofdstukken komen beschikbaar op Blackboard)

Toetsing

De toetsing van de cursus bestaat uit het schrijven van werkstukken. Elke student schrijft tenminste 4 werkstukken van circa 1500 woorden. Het eindcijfer wordt bepaald door de beste 4 werkstukken. Met 6 mogelijkheden voor het inleveren van werkstukken is er voldoende gelegenheid ingebouwd dat men (om welke reden dan ook) een keer geen werkstuk voor de deadline inlevert of als een werkstuk onvoldoende is. Er is geen herkansing van een afzonderlijke paper, en er is geen herkansing als men een onvoldoende heeft gehaald op basis van de ingeleverde werkstukken.

Werkstukken

Bespreking van de literatuur in 1500 woorden (exclusief de literatuurverwijzingen). Controleer het werkstuk op fouten voordat je deze digitaal inlevert via Turnitin. Studenten krijgen ‘digitale feedback’ op de werkstukken via Turnitin. Nadere informatie en het uitgebreide programma vind je op Blackboard.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de cursus in te schrijven via uSis.

Tentamens

Geen inschrijving voor tentamen via uSis aangezien er geen tentamen is.

Rooster

Rooster

N.B.: op de volgende data wordt de cursus op afwijkende tijden gegeven:

Dinsdagen 14/2 en 21/2:

  • 15.00-17.00: Lipsius 011 + 019

Dinsdag 14/3:

  • 09.00-11.00: Gorleaus 03

Ingangseisen

Niet van toepassing