Prospectus

nl en

Democratietheorie

Course
2016-2017

Omschrijving

Wat is een democratie en is een democratie het nastreven waard? Wat begrepen ‘de ouden’ onder democratie? Hoe zijn parlementen tot stand gekomen? Is een parlementair systeem hetzelfde als een democratie? Hoe verhouden rechtsstaat en democratie zich tot elkaar? Hoe moeten moderne democratieën worden vormgegeven? Moeten burgers betrokken worden bij politieke vraagstukken, en zo ja hoe? Wat bedoelen we – wat bedoelen ze – met “vertegenwoordiging”? Is democratie beperkt tot de staat? Hoe kan democratie binnen de staat het beste worden vormgegeven (en wat mankeert daaraan in Nederland)? Hoe zou democratie in Europa eruit kunnen zien? Over deze en andere vragen gaat het in deze cursus. In het eerste deel van de cursus is de docent wat vaker aan het woord. Over de klassieke democratie en over de opkomst van het parlementaire systeem geeft hij hoorcollege. In de daarop volgende weken neemt u het werk ten dele van hem over, dat wil zeggen: dan worden van u, behalve schriftelijke, ook mondelinge bijdragen verwacht.

Onderwijsvormen

Hoor- en werkcolleges.

Studiematerialen

Verplichte literatuur:
Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social / The Social Contract / Het maatschappelijk verdrag. Verschillende uitgaven, als het maar een volledige uitgave is. Everyman’s Library en Pelican Books bieden goedkope uitgaven en er is zelfs een Dover Publication voor minder dan 5 Euro.

J.S. Mill, On Liberty. Ook hier: verschillende goedkope complete uitgaven te koop
.
J.S. Mill, Considerations on Representative Government. Ook hier: verschillende, ook heel goedkope uitgaven.

Hanna Fenichel Pitkin, The Concept of Representation, University of California Press, Berkeley 1972 (1967).

Amy Gutmann & Dennis Thompson, Why Deliberative Democracy?, Princeton U.P., Princeton (N.J.) 2004
.
David van Reybrouck, Tegen verkiezingen, Bezige Bij, Amsterdam 2014.

Philippe Van Parijs, Linguistic Justice for Europe and for the World, Oxford U.P., Oxford 2011.

Aanbevolen literatuur:
Sonia Alonso, John Keane & Wolfgang Merkel, The Future of Representative Democracy, Cambridge U.P., Cambridge etc. 2011.

Toetsing

Mondelinge en schriftelijke bijdragen in de cursus en een eindopstel.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen en vervolgcursussen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Rooster

Rooster

Ingangseis:

Politieke Filosofie