Prospectus

nl en

Democratie in Stad en Dorp

Course
2016-2017

Omschrijving

Doel: 1. Studenten leren hoe lokale politiek is georganiseerd, en welke relevante benaderingen en opvattingen van democratie er zijn om te bepalen hoe het staat met de lokale democratie.
Doel: 2. Door op verschillende manieren over een gemeente naar keuze te rapporteren, leren studenten zich bovendien verder te bekwamen in diverse schrijfgenres.

Inhoud: Vallende burgemeesters en wethouders, gemeentelijke fusies, nieuwe taken op vlak van jeugdzorg en bijstand, lage opkomst bij verkiezingen, centralisering van de politie…. In de lokale politiek van de Nederland is van alles aan de hand. Gemeentes gelden als de kraamkamer van de democratie. Juist op het niveau dichtbij de burgers, zou democratie kunnen worden geleerd. Kunnen gemeentes dat echter waarmaken, zeker nu lokale politiek volop in beweging is? De cursus Democratie in Stad en Dorp gaat na hoe het staat met de kwaliteit van de lokale democratie in Nederland.

Onderwijsvormen

Discussiecolleges; werkbezoeken; gastsprekers.

Studiematerialen

Schaap, L. (2015), Lokaal bestuur (laatste, zevende druk). Dordrecht: Convoy.

Een lijst van verdere verplichte literatuur wordt ruim voor aanvang van de cursus via blackboard bekend gemaakt.

Toetsing

Schrijfopdrachten; eindpaper.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen en vervolgcursussen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Rooster

Rooster