Prospectus

nl en

Partiële differentiaalvergelijkingen (TUD)

Course
2016-2017

Omschrijving

Quasi-lineaire eerste orde PDVn en afleiding eenvoudig model voor transport (file-vorming). Type-indeling voor tweede orde PDVn: Parabolische, elliptische en hyperbolische PDVn. Afleiding van de snaarvergelijking. Begin en begin-randwaarde problemen. Golven en reflecties. Fourier-reeksen en methode van scheiding van variabelen. Sturm-Liouville problemen. Afleiding van de warmte vergelijking. Randwaarde-problemen. Delta functie en distributies. Greense functies voor warmte-, golf- en Laplace vergelijkingen. Fourier- en Laplace transformaties.
De student(e) moet genoemde problemen met de genoemde methoden kunnen oplossen. De student(e) moet de geconstrueerde oplossingen fysisch kunnen interpreteren en kunnen visualiseren met het formule-manipulatie pakket Maple.

Literatuur

R.Haberman, Applied Partial Differential Equations, fifth edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2013, ISBN 0-13:9780321828972

Vakcode TUD

TW2070

Voorkennis

Gewone differentiaalvergelijkingen

Tentamen

Huiswerkopdrachten, practicum en schriftelijk tentamen

Contacturen

4 uur per week

Language

Dutch

Links

Blackboard TUD
TU Delft studiegids pagina