Prospectus

nl en

Intertekstualiteit: “De Stijl: 1917-2017”

Course
2016-2017

Toegangseisen

BA Nederlandse taal- en letterkunde / BA literatuurwetenschap / BA cultuurwetenschap / BA kunstgeschiedenis

Beschrijving

In het najaar van 2017 is het honderd jaar geleden dat in Leiden het tijdschrift De Stijl werd opgericht. De ideeën die in het tijdschrift en door middel van de activiteiten van de leden werden uitgedragen leverden een belangrijke bijdrage aan het artistieke modernisme. Maar welke ideeën over kunst, literatuur en architectuur behoorden tot De Stijl? En hoe is het deze modernistische ideeën de afgelopen honderd jaar vergaan? Wat heeft het modernisme, en De Stijl in het bijzonder, gedaan met ons idee van poëzie, schilderkunst en architectuur? Waar staan we vandaag?

In deze cursus bestuderen we De Stijl als een casus die ons zal helpen deze vragen te beantwoorden. We behandelen De Stijl als een intertekstueel netwerk waarin ideeën over literatuur en schilderkunst circuleerden, maar ook opvattingen over de herinrichting van de samenleving. Door middel van een nauwkeurige reconstructie van het tekstuele netwerk rondom De Stijl en haar redacteurs, krijgen we een concreet inzicht in de bewegingen van het Nederlandse modernisme. Met dit uitgangspunt onderzoeken we de impact van het modernisme op onze manier van nadenken over literatuur, schilderkunst en architectuur.

Leerdoelen

 • In deze cursus maak je een grondige studie naar het Nederlandse modernisme. Aan het eind van de cursus ben je goed vertrouwd met dit deel van de Nederlandse cultuurgeschiedenis, in het bijzonder aangaande De Stijl.

 • Je studie naar De Stijl traint je om de wisselwerking tussen verschillende kunstvormen (literatuur, schilderkunst, arcitectuur) grondig te analyseren en die te situeren in de context van de Nederlandse cultuur van de 20ste eeuw.

 • Aan de hand van archiefonderzoek en mondelinge en geschreven presentatie leer je helder en duidelijk omgaan met de wetenschappelijke middelen die ons ter beschikking staan in het bedrijven van onderzoek naar de Nederlandse cultuur van de 20ste eeuw. .

Rooster

Zie Rooster MA Neerlandistiek

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 280 uur.

 • Colleges: 42 uur.

 • Bestuderen van de verplichte literatuur: 116 uur

 • Voorbereiden referaat: 16 uur

 • Schrijven van een werkstuk: 106 uur (inclusief inlezen / onderzoek)

Toetsing

 • Twee onderzoeksverslagen: 40%

 • Referaat: 20%

 • Werkstuk: 40%

 • Het eindcijfer komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de drie deelcijfers, waarbij een deelcijfer niet lager mag zijn dan een 5,5.

  Herkansing: - Alleen het werkstuk kan eenmalig worden herkanst

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Cursusinformatie

 • Mededelingen

 • Inleveren essays en onderzoeksverslagen

Literatuur

De Stijl (1917-1931).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Let op: studenten die geen Nederlands studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke informatie Dhr. dr. B. Ieven

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping kamer 101A. Tel. 071-527 2604.

Opmerkingen

Niet van toepassing.