Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Neerlandistiek: Oudere Nederlandse letterkunde

Dit is een specialisatie van de Master Neerlandistiek

Deze afstudeerrichting bestaat uit:

20 EC scriptie op het gebied van de gekozen specialisatie
20 EC vakken binnen de gekozen specialisatie
10 EC in het verlengde van de gekozen specialisatie
10 EC vrije keuzeruimte

De mastergroepen in het schema hieronder zijn de (keuze)vakken die binnen de specialisatie gegeven worden.

Zie voor de cursussen die in het kader van Masterlanguage worden aangeboden onder Master Neerlandistiek

Om studenten behulpzaam te zijn bij de invulling van deze specialisatie volgt hieronder een aantal suggesties in de vorm van twee specialisatiethema’s die als aantrekkelijk kant-en-klaarpakket worden aangeboden. Ze zijn niet dwingend, maar duidelijk bedoeld als suggesties. Het gaat het om:

(1) Intertekstualiteit
(2) Middelnederlandse tekstcultuur

Kijk onder het tabblad Meer info voor uitgebreidere informatie over de twee specialisatiethema’s.

Als derde suggestie kan gelden dat bij deze specialisatie ook een ‘onderwijs’ variant mogelijk is, waarbij – in samenwerking met het ICLON – aan de masterthesis een onderwijskundige of een op het onderwijs toegesneden invulling wordt gegeven.

Te volgen cursussen:

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Keuzevakken specialisatie:

Van regionaal naar transnationaal: toneel van de Middeleeuwen tot de Verlichting 10

Keuzevakken in het verlengde van specialisatie:

Intertekstualiteit: Autonomie en engagement 10
Een tint van het Indische Oosten: Indisch-Nederlandse reisverhalen 1800-1945 10

In het kader van Masterlanguage kan gevolgd worden:

Older Literature in the Class Room: 5 of 10
Modern Literature in the Class Room 5 of 10

Tweede semester

Keuzevakken specialisatie:

Medieval and Early Modern Studies: From Manuscript to Print: Media Change in the Low Countries 10

Keuzevakken in verlengde van specialisatie:

Intertekstualiteit: “De Stijl: 1917-2017” 10
“Mij maak je niets wijs!” Een inleiding tot de representatiekritiek 10
Moderne Nederlandse literatuur in een globaal perspectief. Barbarij en beschaving. 10
Translation Studies 10
Scriptie MA Neerlandistiek: Oudere Nederlandse Letterkunde 20

Vrije keuzeruimte 10 EC: elk willekeurig mastervak of een stage

More info

(1) Intertekstualiteit

In dit specialisatiethema worden studenten vertrouwd gemaakt met de theoretische uitgangspunten en de toepassingen van het intertekstuele lezen, en daarmee geoefend in een staande interpretatiepraktijk. Het jaarlijkse aanbod van vier MA-cursussen ligt voor de ene helft op het terrein van de oude en voor de andere helft op het terrein van de moderne letterkunde. Combinatiecursussen zijn overigens mogelijk.

Programma
Het programma van 60 EC ziet er als volgt uit:

Een literair-theoretische kern van 2 MA-werkgroepen van 10 EC elk, specifiek gericht op de intertekstuele analyse van Nederlandstalige literaire teksten uit alle eeuwen
Twee aanvullende MA-werkgroepen van 10 EC elk uit het aanbod van de opleiding Neerlandistiek of van een andere universiteit.
Een scriptie van 20 EC

Ook is het mogelijk om een stage of onderzoeksopdracht (10 ec) uit te voeren.

(2) Middelnederlandse tekstcultuur

In de middeleeuwse wereld van het handgeschreven woord was literatuur onderworpen aan heel eigen wetten. Met ieder nieuw exemplaar veranderde een tekst. Kopiisten namen zoveel vrijheid bij het overschrijven dat ze in de huid van de auteur leken te kruipen. Boekdrukkers zetten soms de drukpers stil om wijzigingen aan te brengen in het zetsel. Allen waren betrokken in een tekstcultuur waarin kennisoverdracht en literatuur – lering en vermaak – direct samengingen en allerlei onverwachte of nu ondenkbare verbanden aangingen.

Als MA-specialisatiethema is Middelnederlandse tekstcultuur gericht op de processen van productie, transmissie en receptie van literatuur tegen de achtergrond van het middeleeuwse ideeënverkeer en binnen de materiële context van de handschriften en vroege drukken. Waarom werden teksten verzameld in één handschrift? Hoe en waarom werd literatuur verspreid en bewaard? Hoe veranderden teksten van handschrift naar druk? Hoe functioneerden teksten als transportmiddel voor meningen, ter bevordering van informatievoorziening en als uitdrukking van emoties? Welke doelen diende literatuur in een ver verleden, en wat is er nu nog over van dit erfgoed – zowel materieel als ideologisch en retorisch?

Programma
Het programma van 60 EC ziet er als volgt uit:

Twee MA-werkgroepen Middelnederlandse letterkunde van 10 EC elk
Een onderzoeksstage bij de Leidse Universiteitsbibliotheek, afd. Westerse handschriften – Bibliotheca Neerlandica Manuscripta, of een tutorial (10 EC).
Een MA-werkgroep Middeleeuwen van 10 EC, in overleg te kiezen bij de Opleiding Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Book and Digital Media Studies, één van de Taal en Cultuur-opleidingen, Filosofie of Godsdienstwetenschappen. Ook een MA-werkgroep Taalkunde, mits gericht op de Middeleeuwen, behoort tot de mogelijkheden
Een scriptie van 20 EC

Zie voor de inhoudelijke beschrijving van de colleges onder Te volgen cursussen.