Prospectus

nl en

Cultural history of Mesopotamia

Course
2016-2017

Beschrijving

Dit college biedt een inleiding in het rijke culturele erfgoed van het oude Mesopotamië. We benaderen dit brede onderwerp vanuit de literatuur die in het spijkerschrift geschreven en overgeleverd is. Zo maken we onder andere kennis met het kleitablet als drager van literatuur in een overwegend orale verteltraditie, met het paleis als opdrachtgever en consument van verhalengoed, met de school als plaats waar literatuur bestudeerd en doorgegeven werd, met het archief en de bibliotheek waar literatuur bewaard werd, en met de vele raakvlakken tussen literatuur, wetenschap, en muziek. Het doel is inzicht te krijgen in de plaats van literatuur in de Mesopotamische wereld. Wie schreef en las literatuur? Met welk doel? Wat betekenen begrippen als “auteur”, “lezer”, “genre”, “canon” e.d. in de context van Mesopotamië?

Leerdoelen

De student verwerft inzicht in de complexe culturele en sociale processen die bepalend waren voor de productie en reproductie van literatuur in Mesopotamië. Zij/hij maakt kennis met begrippenapparaat uit de literatuurstudie en leert dit toe te passen op Mesopotamische letterkunde.

Rooster

Zie roosterpagina “Oude culturen van de mediterrane wereld”:http://www.hum.leidenuniv.nl/ocmw/roosters/

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

  • Bijwonen college: 13 × 2 uur = 26 uur

  • Voorbereiden college: 12 × 6 uur = 72 uur

  • Maken opdracht(en): twee essays van 1500 woorden ieder, 2 × 15u = 30u

  • Voorbereiden van schriftelijk tentamen: 9u

  • Toetsing: 1 × 2 uur = 2 uur

  • Nabespreken toetsing = 1 uur

Toetsing

De toetsing vindt plaats d.m.v. – (50%) twee korte essays van telkens 1.500 woorden over een onderwerp naar keuze (uit een lijst) – (50%) een schriftelijke eindtoets met essayvragen over de collegestof

Beide onderdelen moeten met een voldoende afgerond worden. Bij een onvoldoende voor de essays moet er één nieuw essay (2000 woorden) gemaakt worden. Bij een onvoldoende voor het schriftelijke tentamen, moet dit tentamen herkanst worden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • ter beschikking stellen van studiemateriaal

  • communicatie

Literatuur

De literatuur wordt bekend gemaakt op Blackboard en zal voor het grootste deel bestaan uit hoofdstukken van het boek The Oxford Handbook of Cuneiform Culture (eds. K. Radner and E. Robson; Oxford 2011).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.