Prospectus

nl en

Oude culturen van de mediterrane wereld: Talen en culturen van Mesopotamië en Anatolië

Tijdens het eerste jaar zijn de volgende activiteiten gepland:

  • Informatiebijeenkomst opleiding en openinsgcollege van 1 uur

  • Excursie Nino en papyrologisch instituut van 2 uur

  • Excursie RMO van 2 x 1 uur

  • Informatiebijeenkomst USIS, blackboard, website, e-gids van 1 uur

  • Informatiebijeenkomst specialisatiekeuze OCMW en BSA van 1 uur

  • Informatiebijeenkomst tweede jaar en studieplan van 1 uur

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gemeenschappelijk

Gilgamesh, Mozes, Echnaton: godsdienst in het oude Nabije Oosten 5
De oudste geschiedenis. Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus. 5
Material Culture of the Ancient Near East 5
Introduction Ancient History (OG) 5

Trackspecifiek

Introduction to Assyrian and Cuneiform Script 10

Tweede semester

Gemeenschappelijk

Religions of Antiquity 5
The First Global Empires: Egypt and the Middle East (1st Mill BC – 7th century AD) 5
Seminar OCMW 1 5
Academic Skills (Oude culturen van de mediterrane wereld) 0

Trackspecifiek

Texts in Akkadian 10
Cultural history of Mesopotamia 5

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gemeenschappelijk

Area Studies 5
Archaeology of the Ancient Near East 5
Museology of the Ancient Near East 5

Trackspecifiek

Inleiding Sumerisch 5
Seminar Akkadian 1: The Epic of Gilgamesh 5
Hittite 5

Tweede semester

Gemeenschappelijk

Seminar Ancient Cultures of the Mediterranean World 2 5
Philosophy of Science 5
Art history of Egypt and Syria-Mesopotamia 5

Trackspecifiek

Seminar Hittite Texts 5
Sumerische teksten 5
Cultural history of Mesopotamia 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Vrije keuzeruimte (15 ec)

Trackspecifiek

Seminar Sumerian 5
Seminar Akkadian 1: The Epic of Gilgamesh 5
Epigrafie van het spijkerschrift 5

Tweede semester

Gemeenschappelijk

Vrije keuzeruimte (15 ec)

Seminar Ancient Cultures of the Mediterranean World 3 5
BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10

More info

Kijk voor algemene informatie over de opleiding op www.studereninleiden.nl